18. mája 2020 si členovia Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, spolu s miestnou organizáciou SZPB Trenčín 1 za účasti primátora mesta Richarda Rybníčka, veliteľa Práporu podpory velenia PS OS SR podplukovníka Michala Rázgu, predsedu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Trenčína Jána Skybu, vedúceho Regionálnej skupiny KG SR Sever generála Pavla Honzeka a ďalších členov SZPB pripomenuli 75. výročie ukončenia vojny, víťazstva nad fašizmom a na počesť vojakov Červenej a Rumunskej armády ktorí položili svoje životy pri oslobodení mesta Trenčín. Stretnutie sa konalo pred pamätnou tabuľou umiestnenou na stene Posádkového klubu.

Spomienkové stretnutie sa začalo zvukovým záznamom hlásenia Jurija B. Levitana o vojenskej porážke Nemecka podpisom bezpodmienečnej kapitulácie v Berlíne a víťaznom ukončení druhej svetovej vojny.

S prejavom vystúpil predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja plukovník v.v. Ing. Miroslav Ondráš. S krátky slovom vystúpil primátor mesta Rybníček. Následne primátor mesta položil veniec k pamätnej tabuli. Veniec položili aj predseda KVH PFO plukovník Miroslav Ondráš spolu s členom ZO SZPB TN 1 Trenčín podplukovníkom v.v. MUDr. Miroslavom Malayom a vedúcim Rsk KG SR Sever generálom Pavlom Honzekom.

Na základe Rozhodnutia Rady ZO SZPB TN 1 bola udelená Záslužná medaila Partizánskej brigády Jána Žižku II. stupňa – strieborná generálporučíkovi v.v. Pavlovi Honzekovi a primátorovi mesta Richardovi Rybníčkovi Pamätná medaila za dlhodobú spoluprácu.

« späť