S hlbokým zármutkom Vám oznamujem,
že dňa 7. júna 2020 nás opustil člen Klubu generálov SR
genpor. v.v. Ing. Pavel Honzek.

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým
bude dňa 11. júna 2020 o 13:00 hod.
v Dome smútku – Trenčín – Juh.

Česť jeho pamiatke!

Sústrastné listy Klubu generálov SR a pozostalým k úmrtiu generálporučíka Ing. Pavla HONZEKA  

Klub vojenských výsadkárov SR

Vážení priatelia,
prijmite, prosím, toto smutné oznámenie.

Dňa 07. júna 2020 náhle zomrel, vo veku nedožitých 73 rokov, generálporučík Ing. Pavel Honzek. 

Celoživotné poslanie vojaka napĺňal poctivou prácou od ukončenia školy v hodnosti poručíka a vo funkcii veliteľa tankovej čaty, až po veliteľa tankovej divízie. Celoživotné odborné vzdelávanie neskôr zhodnotil vo funkcii zástupcu Náčelníka GŠ Armády Slovenskej republiky.

Aj po odchode do výsluhového dôchodku zostal verný priateľom a bývalým kolegom. Stal sa jedným z členov prípravného výboru Klubu generálov SR a jeho zakladajúcim členom. Neskôr sa aj vlastnými rukami pričinil o kompletnú obnovu vojenského cintorína v Trenčíne, v časti Kubrá – Zábranie. Vďaka jeho osobnému nasadeniu bolo toto dielo ohodnotené ako Vojenský čin roka 2018 a cintorín sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou.

Bol to dobrý človek, skvelý priateľ a spolupracovník a mocný sympatizant Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky a vojenských výsadkárov z 5. pŠU. Aj keď bol srdcom tankista, za jeho úprimný vzťah k našim červeným baretom a spoluprácu, ho Klub vojenských výsadkárov SR dekoroval Krížom cti Jozefa Gabčíka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom z Klubu generálov aj všetkým ostatným, s ktorými spoločne zachováme spomienku  na vzácneho človeka.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

V mene prezídia a členov Klubu vojenských výsadkárov SR 
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Vážený pán predseda Klubu generálov SR genpor. v.v. Ing. Jozef Blanárik,
dovoľujeme si vysloviť hlbokú ľútosť po prijatí správy o úmrtí genpor. v.v. Ing. Pavla Honzka. Poznali sme ho dlhé roky od jeho vstupu do základných dôstojníckych funkcií až do súčasnosti. Bol nám priateľom a kolegom, ktorý nezištne pomáhal nielen pri plnení profesionálnych úloh. Vyslovujeme sústrasť i jeho rodine.
Česť jeho pamiatke!

Predsedníctvo Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Liptovský Mikuláš
plk. v.v. Ing. Ján Martinko

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás nečakane opustil genpor. v. v. Pavel Honzek, vynikajúci človek, skvelý priateľ, vysoko vážený generál vo výslužbe Slovenských ozbrojených síl, člen Klubu generálov SR.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pani manželke, blízkej i vzdialenej rodine nad stratou ich milovaného človeka.

Členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Ústredná rada

Zväz vojakov Slovenskej republiky
Klub vojakov posádky Žilina

Vážený pán generál,

v mene členov Klubu vojakov ZV SR posádky Žilina, vyjadrujem Vám a členom Vášho Klubu generálov SR úprimnú sústrasť k úmrtiu

generálporučíka Ing. Pavla HONZEKA. 

S úctou spomíname a vysoko si vážime ľudský prístup pána generála k riešeniu potrieb podriadených a jeho úsilie o humanizáciu a modernizáciu Ozbrojených síl SR.

Prosím o tlmočenie úprimnej sústrasti pozostalým.

Česť jeho pamiatke. 

S úctou
plk. v.v. Jura DROTÁR v.r.
predseda
Klubu vojakov ZV SR posádky Žilina

         

« späť