6. február 2020. Týždeň po vyhodnotení splnenia úloh za výcvikový rok 2019 náčelníkom Generálneho štábu sa v rámci Veliteľského zhromaždenia veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl SR konalo vyhodnotenie prípravy pozemných síl.

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa stretli hlavní funkcionári veliteľstva PS OS SR, veliteľstiev priamo podriadených útvarov a zväzkov a podriadených útvarov.

Po otvorení veliteľského zhromaždenia a úvodným slovom veliteľa PS OS SR generálmajora Jindřicha Jocha, privítal veliteľ pozemných síl na svojom veliteľskom zhromaždení ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša a náčelníka Generálneho štábu generála Daniela Zmeka.

Po podaní hlásenia MO SR a odznení štátnej hymny nasledovalo z úst veliteľa PS OS SR krátke vyhodnotenie prípravy pozemných síl za výcvikový rok 2019. Veliteľ vo svojej prezentácii uviedol nedostatky a problémy, ktorým pozemné sily čelili. Rok 2019 zhodnotil ako rokom náročným a plným výziev. Výzvy, o ktorých hovoril, boli splnené s nasadením, vysokou profesionalitou a odhodlaním na všetkých stupňoch velenia a riadenia. V závere svojho vyhodnotenia sa poďakoval všetkým tým, ktorí k plneniu úloh PS OS SR pristúpili zodpovedne, svedomito a spoľahlivo, a tým podporili úsilie nie len pozemných síl, ale aj úsilie celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Na záver prvej časti veliteľského zhromaždenia vystúpil generál Daniel Zmeko, ktorý iba potvrdil slová veliteľa PS OS SR a vo svojom vystúpení poďakoval všetkým príslušníkom pozemných síl za plnenie úloh v minulom roku. Zdôraznil, že je nutné zamerať sa najmä na udržanie hlavných operačných spôsobilosti pozemných síl a vytvorenie optimálneho prostredia na zvýšenie pripravenosti všetkých zložiek nielen pozemných, ale celých ozbrojených síl.

Po odznení slov z úst NGŠ, vo svojom vystúpení sa účastníkom veliteľského zhromaždenia prihovoril minister obrany, ktorý zhodnotil a ocenil pokračujúci priebeh modernizácie pozemných síl a taktiež sa nezabudol poďakovať za kvalitné splnenie úloh v roku 2019.

Prvá časť zhromaždenia bola ukončená odovzdaním ocenení z rúk ministra obrany a veliteľa pozemných síl vybraným profesionálnym vojakom za zodpovedný, spoľahlivý a príkladný prístup plnenia úloh v uplynulom roku.

V poobedňajších hodinách pokračovalo veliteľské zhromaždenie svojou druhou – odbornou časťou, kedy so svojimi vystúpeniami a bilancovaním postupne vystúpili zástupca náčelníka štábu plukovník Daniel Draganovský, ktorý vyhodnocoval disciplínu v PS OS SR za výcvikový rok 2019, náčelník oddelenia finančno-ekonomického zabezpečenia v oblasti rozboru škôd spôsobených v uplynulom roku.

Za Klub generálov SR sa veliteľského zhromaždenia veliteľa Pozemných síl OS SR zúčastnil generálmajor v. v. Svetozár Naďovič.

« späť