Vyhodnotenie výcvikového roku 2019 na MO SR

     V dňoch 30. – 31. januára 2020 sa v priestoroch Klubu MO SR v Bratislave konalo už tradične Veliteľské zhromaždenie náčelníka GŠ OS SR  na začiatku výcvikového roku. Prvý deň bol vyhradený pre vykonanie rozboru splnenia úloh výcvikového roku 2019, ktorého sa zúčastnila prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister obrany SR Peter Gajdoš.

     Po privítacom ceremoniáli ako prvý s príhovorom vystúpil minister obrany. Pripomenul, že v roku 2019 mal rezort v rozpočte 1 671 mil. euro, čo bolo 1,71% rozpočtu SR. Slovensko sa tak úspešne blíži k deklarovanej hranici 2% HDP. Až 41,7% z prideleného rozpočtu pritom išlo na hlavné druhy výzbroje. Rok 2019 bol rokom vojaka, čo potvrdzujú aj reálne opatrenia rezortu obrany na zlepšenie podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov a historické zvýšenie ich platov. Od 1.2.2020 je pritom na ďalší nárast platov určených ďalších 79 mil. euro. Ako uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš:

 „Našou úlohou počas minulého roka bolo nielen pokračovať v realizácii modernizačných projektov v zmysle požiadaviek ozbrojených síl, ale predovšetkým zabezpečiť lepšie podmienky pre prácu profesionálnych vojakov. A vynaložili sme maximálne úsilie na to, aby sme tento náš zámer splnili. Výsledkom a realitou sú vyššie platy profesionálnych vojakov, a to tak výrazne ako doteraz nikdy v histórii.“

     Minister Gajdoš zároveň pripomenul, že reálny pokrok nastal aj v modernizácii ozbrojených síl. „Dokončili sme modernizáciu vrtuľníkového krídla a dnes máme 9 vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk. Som presvedčený, že uplatnenie nájdu nielen v ozbrojených silách, ale že budú reálne k dispozícii občanom Slovenska na potreby domáceho krízového manažmentu,“ zdôraznil s tým, že novú techniku dostali v tomto roku aj špeciálne sily. Zároveň pripomenul, že už v roku 2020 pribudnú do pozemných síl aj nové samohybné kanónové húfnice Zuzana 2, ktoré sú špičkovým produktom domáceho obranného priemyslu.

     Nasledovalo vyhodnotenie Výcvikového roku 2019, v ktorom náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko uviedol, že hlavnou úlohou ozbrojených síl v roku 2019 bolo zvyšovanie operačnej pripravenosti a bojaschopnosti ozbrojených síl:

„Tuto úlohu sme splnili. Skutočne pri všetkých merateľných ukazovateľoch došlo k zvýšeniu jednotlivých parametrov, podľa ktorých sa bojaschopnosť ozbrojených síl meria,“ povedal. Zároveň doplnil, že ozbrojené sily budú pokračovať v zlepšovaní svojich spôsobilostí tak, aby boli schopné reagovať na súčasné bezpečnostné prostredie. Pri tejto príležitosti taktiež poďakoval všetkým profesionálnym vojakom za prejavené úsilie a dosiahnuté výsledky v minulom roku. 

Operačná pripravenosť vzrástla o 58% a v roku 2019 sa podarilo zastaviť pokles počtu vojakov, 780 osôb bolo zregrutovaných a len 340 profesionálnych vojakov bolo prepustených. Doplňovanie OS SR je ale stále vážna úloha, lebo cca 25% tabuliek počtov je neobsadených. Zlepšila sa vycvičenosť jednotiek o 35% a prevádzkyschopnosť techniky o 20%. Vojaci výborne reprezentovali na augustovej prehliadke v Banskej Bystrici, čo sa prejavilo i vysokou mierou podpory verejnosti, OS SR dôveruje až 80% obyvateľstva.  

     Prezidentka a hlavná veliteľka ozbrojených síl Zuzana Čaputová vo svojom vystúpení poďakovala profesionálnym vojakom a vojačkám, ako aj civilným zamestnancom ozbrojených síl za plnenie úloh v uplynulom roku. Zároveň vyzdvihla plnenie úloh príslušníkov Ozbrojených síl SR v zahraničných misiách a operáciách a ocenila tiež skutočnosť, že sa do ozbrojených síl investuje stále viac zdrojov, zastavil sa pokles počtu profesionálnych vojakov a tiež obnovu vojenskej techniky. „Oceňujem vysoký kredit slovenských ozbrojených síl a vysokú mieru dôvery verejnosti v túto zložku. Profesionálni vojaci a vojačky majú vysokú mieru dôvery obyvateľov Slovenska a za to im patrí veľká vďaka,“ doplnila. Zároveň upozornila na potrebu výrazného zlepšenia podmienok služby a to zvýšením investícií pri obnove infraštruktúry a do prevádzky techniky.

Za Klub generálov SR sa zhromaždenia zúčastnili prakticky všetci slúžiaci členovia – príslušníci rezortu obrany a bývalí náčelníci GŠ OS SR generál v.v. Ing. Milan Cerovský, generál v.v. Ing. Milan Maxim a generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek.

« späť