V mesiaci november vyvrcholilo cvičenie Slovenský štít 2019, najväčšie vojenské cvičenie v tomto roku organizované na území Slovenskej republiky. Cvičenia sa zúčastnilo až 2800 cvičiacich vojakov zo šiestich štátov: SR, Česka, Poľska, Maďarska, Portugalska a USA. Portugalci si prišli k nám vyskúšať diametrálne iné klimatické podmienky ako majú doma a z USA u nás cvičili príslušníci Národnej gardy Indiana. Téma cvičenia bola „Mechanizovaná brigáda v spoločnej operácii malého rozsahu v mnohonárodnostnom prostredí pri obrane suverenity a územnej celistvosti SR v kontexte kolektívnej obrany proti rovnocennému protivníkovi“. Jednalo sa o dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk do Centra výcviku Lešť a Posádkového cvičiska Koliňany pri Nitre. Riadiaci cvičenia bol veliteľ PS OS SR genmjr. Jindřich Joch. Hlavnými cvičiacimi boli štáb 1.mb Topoľčany a 11.mpr Martin. Každý zahraničný účastník sa zúčastnil počtami do 100 osôb.

     Dňa 12.11.2019 bol na záver cvičenia v Centre výcviku Lešť zorganizovaný VIP deň, ukážky spôsobilostí za nepríjemného sychravého počasia prebehli na pozorovateľni Dolné dlhé diely. Na záver ukážok bol zorganizovaný spoločný nástup všetkých cvičiacich jednotiek, ku ktorým prehovorili minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník GŠ OS SR gen. Daniel Zmeko. Poďakovali sa za prezentované výkony a konštatovali, že cieľ cvičenia bol splnený a vojská preukázali v ťažkých meteorologických podmienkach potrebnú odbornosť, odolnosť a vytrvalosť.

      Ukážok sa zúčastnili gen.mjr. Vladimír Šimko, gen.mjr. Ľubomír Svoboda, brig.gen. Boris Ďurkech, brig.gen. Vladimír Kubáň a ďalej gen.v.v. Milan Maxim, gen.v.v. Milan Cerovský a genpor.v.v. Peter Vojtek.  

Vojenské cvičenie Slovenský štít 2019

« späť