Dňa 5.februára 2019 sa v priestoroch MO SR v Bratislave konalo už tradičné vyhodnotenie splnenia úloh OS SR v predchádzajúcom výcvikovom roku. Ako uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš, rok 2018 bol z pohľadu ozbrojených síl rokom reálnej modernizácie, ten aktuálny by mal byť rokom vojaka: 

 „Aj napriek kritickým slovám, ktoré zaznievajú na našu adresu, podstatný je výsledok. Vďaka napĺňaniu „Dlhodobého plánu rozvoja“ majú vojaci už prvú modernú techniku a ďalšia je buď zazmluvnená, vyrába sa, alebo sú pripravené projekty na rokovanie vlády.“   Minister Gajdoš tiež pripomenul, že rezort obrany urobil v uplynulom roku pozitívne opatrenia aj vo vzťahu k personálu. Išlo o vyplatenie 13. a 14. platov, ale aj príspevky za ohrozenie zdravia a života, ktoré rezort obrany zaviedol pre vojakov k 1. januáru. Tieto opatrenia už aj priniesli výsledky. „Po rokoch môžeme skonštatovať, že odchodovosť vojakov bola nižšia ako počet tých, ktorí do ozbrojených síl vstúpili,“ povedal minister.   Prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska vo svojom poslednom prejave na tejto úrovni ocenil pretrvávajúcu dôveru občanov a politikov v ozbrojené sily, ako aj navýšenie finančných zdrojov. Zároveň poďakoval všetkým vojakom a vojačkám za to, že svoju prácu nevnímajú ako povolanie, ale ako poslanie. Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniela Zmeka je hlavnou témou diskusie velenia ozbrojených síl ich operačná pripravenosť. „Dobrá správa je, že sa nám podarilo zastaviť postupný prepad operačnej pripravenosti, ktorý tu bol už dekádu predtým. V tomto úsilí budeme pokračovať aj naďalej. Zároveň budeme napĺňať úlohy, ktoré nám vyplývajú zo záväzkov z členstva v Severoatlantickej aliancii, medzinárodného krízového manažmentu, ako aj úlohy spojené s ochranou vzdušného priestoru našej krajiny,“ doplnil.

Po vyhodnotení sa stretli pozvaní hostia a funkcionári rezortu na pozvanie ministra obrany na pracovnom obede. Minister ocenil spoluprácu s KG SR, zvlášť úspešne ukončený projekt na vojenskom cintoríne Kubra-Zábranie. Aktivity sa zúčastnili bývalí náčelníci Generálneho štábu OS SR gen.v.v. Milan Cerovský a genpor.v.v. Peter Vojtek.  

Vyhodnotenie výcvikového roka 2018

« späť