Na veliteľstve Vzdušných síl OS SR vo Zvolene sa dňa 8. júna 2018 konala výročná členská schôdza Klubu generálov SR. Po privítaní a krátkom príhovore náčelníka štábu VVzS plk. Ing. Pavla Tökölyho sa generáli presunuli do priestorov taktického krídla Sliač. Veliteľ krídla plk. gšt. Ing. Vladimír Lisý prítomných oboznámil s úlohami, cieľmi a činnosťou základne.  Program pokračoval  prehliadkou leteckej základne, kde bolo predstavené trenažérové centrum, letecká technika MiG-29 a L-39 s výzbrojou a ďalšie zariadenia nachádzajúce sa na letisku.

Po návrate zo základne výročná členská schôdza pokračovala samotným rokovaním v priestoroch VVzS vo Zvolene. Členskej schôdze sa zúčastnilo 33 generálov, medzi nimi aj náčelník generálneho štábu OS SR  genpor. Ing. Daniel Zmeko a novovymenovaný brigádny generál v.v. PaedDr. Ivan Čierny, bývalý veliteľ VŠC Dukla Banská Bystrica.

VČS vo svojom uznesení schválila navrhované zmeny základných dokumentov Klubu, ktoré si vyžiadala aplikačná prax a aktuálna situácia. Významnou časťou rokovania schôdze boli voľby do orgánov Klubu, ktoré sa konajú každé dva roky.

Za členov Rady Klubu generálov boli zvolení generáli Blanárik, Gacko, Gaplovský, Honzek, Jankovič, Kocian, Nejedlý, Vojtek a Zadžora.

Za členov kontrolnej komisie boli zvolení generáli Bartko, Pančík a Stoklasa.

Novozvolená Rada  Klubu generálov SR sa stretne na svojom prvom rokovaní dňa 19. júna 2018 o 15,00 hod. v sídle Klubu na Dulovom námestí v Bratislave, kedy budú zvolení noví funkcionári Rady KG SR a dôjde k odovzdaniu funkcií od súčasného vedenia Klubu.

Náčelník Generálneho štábu genpor. Zmeko odovzdal vyznamenania, ktoré udelil jeho predchodca gen. Maxim:

genmjr. v.v. Ing. Jánovi Pančíkovi – pamätný kríž NGŠ OS SR II. stupňa (strieborný)

generálovi JUDr. Alexandrovi Nejedlému – odznak NGŠ OS SR I. stupňa (zlatý)

generálovi v.v. Mariánovi Horskému – medailu NGŠ OS SR k 25. výročiu OS SR

Pri príležitosti životných jubileí generálov od poslednej členskej schôdze boli ocenení nasledujúci členovia:

brig.gen. v.v. PaedDr. Ivan Čierny – záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa (striebro)

genmjr. v.v. Ing. Miroslav Kováč a gen. v.v. JUDr. Stanislav Jankovič – pamätná medaila generála Jána Goliana I. stupňa (zlatá)

genmjr. v.v. Ing. Ján Ďurove, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek a genpor. Ing. Daniel Zmeko – pamätná medaila generála Jána Goliana II. stupňa (striebro)

brig. gen. Ľubomír Gacko – pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa (bronz)

Za organizáciu výročnej členskej schôdze:

genmjr. Ing. Ľubomír Svoboda – pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa (bronz)

V závere schôdze medzi generálov zavítala olympijská reprezentantka z VŠC Dukla Banská Bystrica Anastasiya Kuzmina, ktorej predseda KG SR odovzdal záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa (zlato) za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu Slovenskej republiky počas Olympijských hier v Pchjongčchangu.

Po rokovaní výročnej členskej schôdze nasledovalo spoločenské posedenie, kde predseda klubu gen. Blanárik a podpredseda klubu gen. Vojtek vyjadrili poďakovali za organizačné zabezpečenie a odovzdali kytice kvetov kpt. Ing. Marcele Vrábelovej a pani Nataši Garajovej z veliteľstva vzdušných síl OS SR.

Výročná členská schôdza Klubu generálov SR

« späť