Dňa 4. septembra 2023 občianske združenie M. R. Štefánika v rámci projektu 100 ruží pre Štefánika v spolupráci s Domom Matice slovenskej a Miestnym odborom Matice slovenskej v Komárne, Gymnáziom Ľudovíta Šulekagenpor.v.v. Ing. Petrom Vojtekom spoločne vysadili dve špeciálne ruže k soche generála Štefánika pred budovou Matice slovenskej v Komárne. Mesto sa tak pridalo k 114 miestam, kde si takto krásne pripomíname velikána našich dejín.

V divadelne sále Domu Matice slovenskej na slávnostnom začatí školského roku sa viac ako 300 študentom slovenského Gymnázia Ľ. Šuleka prihovoril riaditeľ školy a zároveň viceprimátor mesta Mgr. Ondrej Gajdáč a po ňom genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, ktorý na tomto gymnáziu maturoval v roku 1977, teda pred 46 rokmi. Pripomenul študentom, že presne tak ako ju mal gen. Štefánik, každý z nich má pred sebou príležitosť a len na ňom závisí ako ju využije.

Aj Generál Štefánik, bol svojho času “len” obyčajný študent. Svojou prácou a životom sa ale stal symbolom. Veríme, že aj medzi dnešnými študentami je už dnes človek, na ktorého raz bude jeho vlasť právom hrdá. Naozaj málo sa venujeme u študentov tomu, aby získavali vzťah ku krajine, ktorej vravia domov.

Po otvorení školského roku sa študenti presunuli k soche gen. Štefánika a spoločne s riaditeľom Domu MS v Komárne Jozefom Černekom, Marínou Opálkovou za MS a Slovenských rebelov – Komárňan a členmi Spoločnosti M.R.Štefánika – podpredsedníčkou Mgr. Máriou Gallovou a čestným predsedom Ing. Jánom Tatarom zasadili ruže pre Štefánika.

Práve osobnosti ako bol aj generál M. R. Štefánik nám tu zanechali silný odkaz. Nezabúdajme naň.

« späť