Výsluhový dôchodok sa v máji začne policajtom a
vojakom vzďaľovať

Dlho pripravované zmeny v systéme budú platiť od mája a dotknú sa všetkých,
ktorí neodslúžili 15 rokov. Následky však ponesú aj poberatelia výsluhových
dôchodkov.

Výsluhovým dôchodkom po pätnástich rokoch služby je koniec. Parlament
minulý štvrtok prijal zákon, podľa ktorého si renta bude vyžadovať stále viac a
viac odslúžených rokov. Zmeny začnú platiť 1. mája a budú sa týkať aj ľudí v
uniforme.

„Je nevyhnutné urobiť pomerne hlbokú a zásadnú zmenu tohto systému tak, aby
v čo najkratšom termíne bol schopný dosiahnuť stabilizáciu,“ hovorí minister
vnútra Robert Kaliňák
(Smer).

Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov čaká iba na
podpis prezidenta.

V téme sa dočítate:

Čo sa zmení

Do kúpeľov
nepôjde každý

O koľko sa zvýši
penzia tento rok

Zákon toleruje
súbeh príjmov

Vážne rozhodnutie

„Prijatím zákona idete porušiť niekoľko vašich predvolebných sľubov, že
nezasiahnete do výhod aktívnych policajtov, vojakov a ďalších príslušníkov
silových zložiek,“ povedal bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS).

Napríklad policajt, ktorý odslúžil 14 rokov, získa výsluhový dôchodok po
šestnástich rokoch v zbore. Nárok sa vzdiali s každým peniz_XL-120x90.jpgchýbajúcim
rokom do 25 rokov služby.

Sociálne zabezpečenie poriadkových síl nestačí kryť nároky, osobitné účty
obrany a vnútra sú v deficite. Vláda Roberta Fica
vykonala to, na čo jej predchodkyne napriek rokom prípravy nenabrali odvahu.

„To sú vážne rozhodnutia. Zrazu bude musieť príslušník ozbrojených síl
pracovať o desať rokov dlhšie, aby mu vznikol nejaký nárok na výsluhový
dôchodok,“ povedal cez víkend v RTVS premiér.

Chvíľu potrvá, kým sa prijaté zmeny prejavia. V tomto roku prinesie úsporu
zmena spôsobu zvyšovania výsluhových dôchodkov.

Úplne nový mechanizmus

Výsluhové dôchodky sa začnú valorizovať na základe zvýšenia starobných
penzií zo Sociálnej poisťovne a počtu odslúžených rokov.

„Kto odslúžil 15 rokov, má jednoznačne šancu odrobiť ďalších 15 alebo 20
rokov a získať civilný dôchodok,“ povedal Kaliňák.

Minulý rok ostane zrejme naveky jediným, keď sa valorizácia nekonala.
Koncom júna, pár dní pred ňou, parlament rozhodol, že dávky sa zvyšujú, len ak
rastú platy v príslušnom rezorte – a tie boli už dva roky zmrazené.

„Nepovažujem za spravodlivé valorizovať policajné dôchodky, pokiaľ ich
kolegovia nemajú valorizované platy. Pretože tí im na tie dôchodky
prispievajú,“ tvrdí stále Kaliňák.

Ďalší plán bol taký, že dávky budú podliehať dani z príjmov alebo
dodatočnému odvodu do sociálneho systému, ale vláda od toho ustúpila.

Zmena valorizačného mechanizmu, ku ktorej napokon došlo, sa podľa Kaliňáka
zrodila v spolupráci zo zástupcami poberateľov výsluhových dôchodkov.

Spravodlivosť?

Zväz vojakov navrhoval rovnaké zvýšenie, aké sa začalo používať v civilnej
sfére.

„Poberateľ starobného dôchodku, ktorý odpracoval 25 rokov, má v roku 2013
zvýšený dôchodok o 11,20 eura, ale výsluhovému dôchodcovi, ktorý má tiež 25
odslúžených rokov, dôchodok zvýšia o 7,84 eura,“ tvrdí prezident zväzu Michal
Bohunický.

Civilné penzie jedného druhu sa od tohto roka valorizujú o rovnakú sumu.
Rozdiely v ich výške prehĺbené dlhoročným zvyšovaním v percentách sa načas
zmrazia, vláda i Jednota dôchodcov na Slovensku to označuje za spravodlivé.

Bohunický tvrdí, že rozdiely vo výsluhových dôchodkoch sa, naopak, budú
zväčšovať. „Dĺžka služby už bola raz započítaná – pri výpočte výsluhového
dôchodku,“ tvrdí.

ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA

Čo sa zmení

Výsluhový príspevok

·        
Minimálna dĺžka služby sa zvyšuje na desať
rokov. Kto bude mať k 1. máju menej ako päť odslúžených rokov, si postupne
službu predĺži.

·        
Opätovný nástup do služobného pomeru bude
znamenať obmedzenie alebo zánik nároku na túto dávku.

Odchodné

·        
Kto nastúpi do služby po 1. máji, bude
namiesto piatich rokov potrebovať najmenej 13 rokov. Maximálna výmera sa
obmedzí na deväťnásobok základu, čo sa dosiahne pri 30 rokoch služby.

·        
Pri opätovnom služobnom pomere sa nebude
započítavať predchádzajúca služba. Odchodné pri predchádzajúcom odchode zo
služby vo výške deväťnásobku základu bude znamenať definitívny zánik nároku na
tento druh výsluhového zabezpečenia.

Výsluhový dôchodok

·        
Minimálna dĺžka služby sa zvyšuje na 25
rokov. Kto bude mať k 1. máju menej ako 15 odslúžených rokov, si postupne
službu predĺži.

Základ na výpočet dávky

·        
Kto bude mať k 1. máju menej ako 15
odslúžených rokov, bude mať iný základ na výpočet dávok. K príjmovo najlepšiemu
roku z posledných desiatich ukončených sa postupne pridá druhý, tretí a ďalší
najlepší rok, až kým ich nebude desať.

·        
V prípade opätovného nástupu do služobného
pomeru sa základ bude zisťovať z priemerného služobného platu v desiatich
skončených rokoch.

Výmera výsluhového dôchodku

·        
Kto nastúpi do služby po 1. máji, bude mať
nárok na výsluhový dôchodok za 25 odslúžených rokov vo výške 37,5 percenta
základu.

·        
Za každý z nasledujúcich piatich rokov sa
výmera zvýši o dve percentá, potom o tri percentá a za 36 a každý ďalší rok o
0,5 percenta, najviac do 65 percent základu.

Odvody

·        
Od 1. mája sa poistné zvýši z päť na sedem
percent platu.

·        
Zamestnávateľ bude namiesto 17 percent
odvádzať 20 percent.

Zdroj: ministerstvo vnútra, (joč)

Do kúpeľov nepôjde
každý

Ozbrojené sily budú šetriť aj na zdravotnej
starostlivosti.

Zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie policajtov
a vojakov sa očakáva aj od zúženia nároku na kúpeľnú starostlivosť. Poberateľ
výsluhového dôchodku ho bude mať, iba ak dovŕšil 55 rokov veku alebo jeho
služobný pomer trval najmenej 30 rokov.

„Ide o inú kúpeľnú starostlivosť než poskytovanú a
plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,“ píše sa v dôvodovej
správe návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení.

Policajt, vojak alebo poberateľ výsluhového dôchodku,
ktorý sa lieči od 1. júla do 31. augusta, bude mať súčasne povinnosť uhradiť
päť percent z ceny kúpeľného poukazu.

„Aj týmto osobám návrh zákona garantuje bezodplatnú
kúpeľnú starostlivosť, okrem mesiacov júl a august.“

Kúpeľná starostlivosť pre tú istú skupinu chorôb sa
bude poskytovať iba raz za dva roky a nikdy nie v tom roku, keď je na ňu nárok
zo zdravotného poistenia. Kto bezdôvodne nenastúpi do kúpeľov alebo predčasne
odíde z pobytu, príde o túto možnosť na tri roky za sebou.

(joč)

O koľko sa zvýši penzia
tento rok

Zvyšovanie výsluhových dôchodkov kombinuje princípy
solidarity a zásluhovosti.

Výsluhové dôchodky sa v júli zvýšia na základe
valorizácie starobných penzií zo Sociálnej poisťovne a koeficientu, ktorý
zodpovedá dĺžke služobného pomeru. Čím dlhšie človek slúžil, tým viac dostane.

Koeficient za 15 rokov služobného pomeru je jedna celá
a za každý ďalší skončený rok služby sa zvyšuje o rovné dve.

Výpočet

Dôležité čísla

·        
Sólo starobné dôchodky zo Sociálnej
poisťovne sa v januári zvýšili o 11,20 eura.

·        
Číslo 30, ktorým sa táto suma
delí, zodpovedá priemernej dĺžke služobného pomeru.

·        
Maximálna dĺžka služby je 44 rokov.

„Najviac poberateľov výsluhových dôchodkov má
odslúžených 25 rokov,“ informuje hovorkyňa ministerstva obrany Martina
Balleková. V tomto prípade má koeficient hodnotu 21.

Sólo starobné dôchodky z civilného systému sa v
januári zvýšili o 11,20 eura. Táto suma sa vydelí číslom 30 a podiel sa
vynásobí koeficientom. Bývalému vojakovi či policajtovi, ktorý odslúžil 25
rokov, v júli pridajú 7,84 eura.

Ostatné dávky

Invalidné výsluhové a pozostalostné výsluhové dôchodky
majú osobitný spôsob valorizácie. Invalidný sa zvyšuje o rovnakú sumu, o akú sa
valorizovali takzvané plné invalidné penzie zo Sociálnej poisťovne. Je to 10,10
eura.

Vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok vzrastie o
60 percent a sirotský výsluhový dôchodok o 40 percent zvýšenia starobnej penzie
v civilnej sfére.

Obmedzená účinnosť

Nová valorizácia výsluhových dôchodkov bude mať
obmedzenú účinnosť. Od júla 2018 sa opäť budú zvyšovať v percentách. Pôjde o to
isté percento, ktoré sa o pol roka skôr použije na valorizáciu penzií zo
Sociálnej poisťovne.

Bude zodpovedať rastu cien za domácnosti seniorov za
prvú polovicu predchádzajúceho roka – dôchodcovská
inflácia.

(joč)

vysluhove_res.jpg

Zákon toleruje súbeh
príjmov

Výsluhový dôchodok nie je predčasný dôchodok. Práca ho
neobmedzuje.

jozkovipar-120x90.jpgPoberateľ predčasného
dôchodku zo Sociálnej poisťovne nemôže byť zamestnaný, ani pracovať na dohodu.
Kto dostáva výsluhový dôchodok, nemá žiadne obmedzenie, a to ani vtedy, ak
pracuje v štátnej správe.

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
nezakazuje súbeh príjmov.

Starobná penzia

·        
Nárok na starobný dôchodok si vyžaduje 62
rokov veku a 15 rokov dôchodkového poistenia
.

·        
Odvody zhodnotené vo výsluhovom dôchodku
sa už do nároku nepriemetnu.

„My sme nad ním uvažovali, bola to jedna z
alternatív,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Napríklad na tomto
ministerstve pracuje okolo 30 poberateľov výsluhových dôchodkov.

Kaliňák však tvrdí, že práca, ktorú vykonávajú, si
vyžaduje určité vzdelanie i prax a jej finančné ohodnotenie je neadekvátne
týmto požiadavkám.

„Čiže, aj keby sme im všetkým zakázali súbeh, nemyslím
si, že vlastne uvoľníme miesta pre tých, ktorých hlavne chceme zamestnať.“

Súbeh má aj svoje nevýhody. „Platia odvody do
Sociálnej poisťovne, ale nikdy z nich čerpať už nebudú,“ povedal v parlamente
Kaliňák. Nárok na starobnú penziu si vyžaduje najmenej 15 rokov dôchodkového
poistenia.

Je jedno, akým spôsobom policajt vo výslužbe pracuje.
Platí rovnaké odvody ako každý iný zamestnanec, dohodár alebo živnostník.
Výnimku má až po dovŕšení dôchodkového veku – 62 rokov.

„Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby
neplatia poistné na invalidné poistenie a dohodári neplatia poistné na
invalidné, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti – len na starobné
poistenie,“ dodáva hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

(joč, ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA)

http://ekonomika.sme.sk/imgs/dalej_nasme.png

piatok 22. 3. 2013 16:32 | Jozef Čavojec

« späť