Vážení členovia Klubu generálov

Rada Klubu generálov touto cestou s radosťou oznamuje, že dojednala prostredníctvom gen. Gáplovského jedinečnú možnosť zvýšiť kvalitu zdravotného zabezpečenia svojich členov.

Od 1.1.2012  bola v Nemocnici sv. Michala, a.s. v Bratislave, zriadená ambulancia všeobecnej lekárky MUDr. E. Vikovej, ktorá je umiestnená na 2. poschodí v budove polikliniky v areáli Cesta na Červený most (bývalá Vojenská nemocnica). tel. č- 59351232, ambulantné hodiny denne od 7,00 do 15,00 hod. podľa rozpisu. Všetci členovia Klubu generálov sú u pani doktorky vítaní.

My dúfame, že ústretovosť Nemocnice sv. Michala nájde všeobecnú odozvu v hojnej návštevnosti.

« späť