Na základe pozvania Rady KG SR navštívil dňa 10. Januára 2013 sídlo KG SR v Bratislave generálmajor v.v. Ing. Ján PUŠKÁR s manželkou. Zástupcovia Rady KG SR mu odovzdali pamätnú medailu generála Jána Goliana III. stupňa, ktorá mu bola udelená pri príležitosti jeho 85. narodenín. Súčasne mu bola odovzdaná aj publikácia „Elita Armády“. Genmjr. Puškár vyjadril poďakovanie za možnosť stráviť príjemné chvíle v kruhu zástupcov Klubu generálov SR. Keďže zdravotný stav mu neumožňuje účasť na členských schôdzach KG SR, touto cestou pozdravil všetkých členov Klubu generálov SR.

Jubileum gen. Puškára

« späť