Dňa 30. januára 2015 sa vo Viedni konalo zasadnutie Medzinárodného konzultačného výboru dôstojníkov v zálohe za účasti prezidenta pána Alexandra Kaňšina,  generálneho tajomníka pána Anatolija Kumachova a viceprezidentov MKV. Na zasadnutí boli zastúpené krajiny Francúzsko,  Jordánsko, Kazachstan, Maďarsko Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko a Srbsko. Klub generálov SR zastupovali gen. Blanárik, gen. Horský a gen. Jankovič.

 

Hlavnými témami zasadania boli úlohy MKV v roku 2015, príprava a uskutočnenie Medzinárodnej humanitárnej akcie „Posolstvo mieru a priateľstva“ 

venovanej 70. výročiu víťazstva nad fašizmom a Medzinárodný filmový festival „Za svet bez vojen a bojových konfliktov“.

Zasadnutie MKV vo Viedni

« späť