Dňa 22. januára 2023 sa dožil významného životného jubilea 90 rokov najstarší člen Klubu generálov SR pán generálmajor v.v. RSDr. Karol Polakovič. Pri tejto príležitosti ho prijal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, ktorý mu spolu s našim členom genpor.v.v. Ing. Mariánom Áčom, k tomuto významnému jubileu zablahoželali.

Najstarší generál Klubu generálov SR žije už 60 rokov v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti býva v Demänovej, teší sa z dvoch vnúčat a pravnuka. V dobrom zdraví si ešte aj dnes prečíta knihy zamerané na históriu. Generál pracoval ako zástupca náčelníka na akadémii v Bratislave, časť pracovnej kariéry absolvoval v Prahe, v Liptovskom Mikuláši sa jeho pôsobenie spája s vojenským učilišťom.

Pán generál blahoželáme k životnému jubileu a prajeme ešte pevné zdravie:“

« späť