Nástupisko trenčianskych kasární bolo dňa 24. marca 2017 svedkov veľkej udalosti. Veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ing. Ondřej Novosad po 4 rokoch a šiestich mesiacoch slávnostne odovzdal velenie pozemným silám OS SR svojmu nástupcovi, generálmajorovi Ing. Jindřichovi Jochovi.

Odovzdanie velenia pozemným silám OS SR sa uskutočnilo za prítomnosti náčelníka GŠ OS SR generála Milana Maxima, jeho zástupcu generálporučíka Pavla Macka, ordinára OS a OZ SR mons. Františka Rábeka, predstaviteľov vojenského diplomatického zboru akreditovaného na Slovensku, primátora Trenčína Richarda Rybníčka, členov Klubu generálov Slovenskej republiky a ďalších hostí. Generál Milan Maxim ocenil prácu generálmajora Novosada a zaželal mu na novom pôsobisku, keď bude od 1. apríla vojenským predstaviteľom pri Vojenskom výbore NATO v Belgicku, veľa úspechov.

Generál Novosad zaželal svojmu nástupcovi generálmajorovi Jindřichovi Jochovi veľa zdaru pri ďalšom napredovaní pozemných síl. Vyjadril želanie, že za jeho velenia sa konečne začne aj s tak potrebným prezbrojením útvarov a jednotiek na novú techniku, ktoré doposiaľ viazlo.

Velenie symbolicky odovzdal do rúk generálmajora Jocha odovzdaním štátnej zástavy SR.

Generál Joch vyjadril želanie pokračovať v nastúpenom trende a naďalej skvalitňovať úroveň pripravenosti jednotlivých zložiek pozemných síl. „ Začínal som ako veliteľ čaty, vykonával som funkciu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl, takže pozemné sily poznám veľmi dobre. Prešiel som rôznymi funkciami na generálnom štábe OS SR a verím, že teoretické a praktické skúsenosti dokážem využiť v tejto náročnej funkcii,“ konštatoval nový veliteľ pozemných síl.

Na slávnostnom odovzdaní velenia pozemných síl v Trenčíne sa zúčastnili zástupcovia všetkých útvarov a zariadení PS OS SR, ktoré sú rozmiestnené po celom území Slovenska.

Z Klubu generálov SR sa odovzdania funkcie zúčastnili predseda KG SR generál František Blanárik, generál Jozef Blizman – bývalý veliteľ pozemných síl OS SR, generál Pavel Honzek, generál Jaroslav Ešmír a generál Svetozár Naďovič.

Rada KG SR udelila generálovi Novosadovi vyznamenanie Záslužný kríž generála Viesta I. stupeň – zlatý. Vyznamenanie mu odovzdal generál František Blanárik na stretnutí po ukončení slávnostného aktu.

http://www.veps.mil.sk/68421/?pg=1

výmena veliteľov Pozemných síl

« späť