Vážená smútiaca rodina,

s hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí arm.gen. v.v. Ing. Miroslava Vacka, bývalého ministra obrany ČSFR. Mnohí naši členovia Klubu generálov Slovenskej republiky ho mali možnosť poznať aj osobne počas služby v rôznych útvaroch ČSĽA, vždy to bol vojak a generál na správnom mieste. Ale hlavne to bol človek, ktorý bol náročný k sebe ale aj k podriadeným, no vždy spravodlivý ku všetkým. Aj po ukončení aktívnej služby v armáde sme sledovali jeho aktivity a pozitívnu energiu byť stále prospešným pre spoločnosť. Tým bol a aj zostane pre mnohých z nás príkladom a vzorom človeka, ktorý podstatnú časť svojho života venoval službe v armáde a takto zostane aj v našich srdciach.

Česť jeho pamiatke!

V Brastislave 3.januára 2023

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek
predseda
Klubu generálov Slovenskej republiky

« späť