Generálmajor. v.v. Karol SCHWARZ sa narodil. 28.11.1920 v Rudne nad Hronom.

V dobe 2. Svetovej vojny  prešiel so svojou jednotkou na stranu Červenej armády a od roku 1944 pôsobil v čs. vojsku v ZSSR. Ako veliteľ samopálneho práporu sa zúčastnil bojov v Karpatsko-duklianskej operácii. Po skončení vojny slúžil v čs. armáde až do roku 1953. V roku 1989 sa stal predsedom Ústredného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti 50. Výročia víťazstva nad fašizmom ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora vo výslužbe.

Generálmajor. v.v. Karol SCHWARZ zomrel vo veku  93 rokov  1. marca 2014

Rozlúčka so zosnulým bude 11. marca 2014 o 14,30 hod. v bratislavskom krematóriu

Česť jeho pamiatke

 

« späť