V priestoroch trenčianskeho posádkového klubu sa 22. mája 2018 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Prezident Zväzu vojakov SR  podplukovník v. v. Eugen Bitera privítal na ňom mnohých hostí.

Medzi nimi nechýbal generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav Ivančík, veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Jindřich Joch, predseda SZPB Pavol Sečkár, prezident združenia EUROMIL Emmanuel Jacobs, primátor mesta Richard Rybníček, zástupcovia partnerských zväzov z Českej republiky a Maďarska a mnohí ďalší hostia. Okrem iného aj predchádzajúci prezidenti zväzu.

Z Klubu generálov SR sa osláv zúčastnili:

Predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, veliteľ PS OS SR generálmajor Jindřich Joch, viceprezident ZV SR a podpredseda KG SR generálporučík v.v. Peter Vojtek, veliteľ 1. mb brigádny generál Vladimír Kubáň, generálporučík v.v. Pavel Honzek, brigádny generál v.v. Ivan Čierny, generálmajor v.v. Marián Horský. 

Prezident Zväzu vojakov SR vo svojom príhovore zdôraznil, že cieľom bude v ďalšom období budovať Zväz ako silnú, cieľavedomú a rešpektovanú organizáciu. V spolupráci s MO SR, ministerstvom školstva a štátnou správou a samosprávou sa chceme usilovať o zapojenie nášho Zväzu do rozvíjania branného povedomia mladých ľudí, posilňovania vlasteneckej výchovy, udržiavania vojenských tradícií, pamiatok a organizovania podujatí, venovaných významným vojenským udalostiam,“ zdôraznil pplk. v. v. Bitera.

V súčasnosti tvorí členskú základňu Zväzu vojakov SR vyše 2 400 členov, združených v 30 kluboch po celom Slovensku. Medzi nimi sú aj tri kluby profesionálnych vojakov v Trenčíne, vo Zvolene a na Hornej Nitre.

Generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav Ivančík v mene ministra obrany Petra Gajdoša pozdravil zhromaždenie a ocenil prácu, ktorú členovia zväzu robia v prospech rezortu obrany a vojenských dôchodcov a veteránov. S pozdravnými vystúpeniami vystúpil aj veliteľ pozemných síl generálmajor Joch, zástupcovia partnerských zväzov z Českej republiky a Maďarska či prezident EUROMIL Emmanuel Jacobs. V závere slávnostného zhromaždenia primátor Trenčína Richard Rybníček dekoroval zástavu Zväzu vojakov SR čestnou stuhou mesta Trenčín a zaslúžilí členovia Zväzu, ktorí ho v uplynulých 25. rokoch budovali, si prevzali vyznamenania ktoré im udelil minister obrany a Zväz vojakov SR.

Z Klubu generálov SR boli vyznamenaní Hviezdou Zväzu vojakov SR predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek a veliteľ 1. mb brigádny generál Vladimír Kubáň.

Zväz vojakov SR oslavoval v Trenčíne 25. výročie založenia

« späť