Rok 2021

25.výročie Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom
30.09.2021 | Podujatia | Rok 2021

Dňa 30.9.2021 sa po vyše jeden a pol roku pre pandemické opatrenia konečne podarilo zorganizovať slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom. Podarilo sa to v obmedzenom režime, nešlo o klasickú slávnostnú členskú schôdzu

viac