* 25.09.1952

Po skončení základnej deväťročnej školy sa v roku 1968 stal žiakom Vojenskej strednej odbornej školy letectva v Košiciach, kde sa pripravoval na dráhu technika pre rádiotechnické vybavenie lietadiel.

V júli ho vymenovali do hodnosti rotmajstra a následne pokračoval v štúdiu na Dôstojníckej pilotnej škole pri Vyššom leteckom učilišti v Košiciach.

Po jej absolvovaní bol 1.8. 1974 prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka. Súčasne bol premiestnený k 8. stíhaciemu leteckému pluku v Mošnove a ustanovený do funkcie pilota stíhacej letky.

Od septembra 1976 vykonával funkciu staršieho pilota. V priebehu služby postupne získal kvalifikáciu 3., 2. a 1. triedy pilota stíhacieho letectva a 1.8. 1978 bol povýšený do hodnosti nadporučíka.

Na začiatku roka 1980 sa stal inštruktorom lietania a absolvoval trojmesačný zdokonaľovací kurz veliteľov letiek na VVLŠ v Košiciach a potom pôsobil ako veliteľ roja stíhacej letky (1981 – 1983, zástupca veliteľa letky (1983 – 1984) a veliteľ letky (1984 – 1987).

Súbežne s tým od septembra 1980 do októbra 1985 absolvoval diaľkové štúdium na VVLŠ v Košiciach, odbor veliteľsko-inžiniersky, letecký, pilotný.

Dňom 1.10. 1985 ho povýšili na podplukovníka. V roku 1987 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa pre letovú prípravu 8. stíhacieho leteckého pluku a v roku 1990 sa stal zástupcom veliteľa pluku. Od mája 1991 do novembra 1992 bol veliteľom novovytvorenej 81. samostatnej stíhacej letky, ktorá sa presunula z Brna na Sliač.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR.

Do 31.8.1993 bol veliteľom leteckej základne na Sliači.

Následne ho vyslali na špeciálnu jazykovú prípravu na Spolkovom jazykovom úrade v Hürthe (NSR) a na jednoročné štúdium Veliteľskej akadémii Generálneho štábu Bundeswehru v Hamburgu (NSR), odbor veliteľsko-štábny, operačný, smer letecký.

Po skončení štúdia v júni 1995 mu bolo priznané označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.) a v septembri toho roka bol ustanovený do funkcie vedúceho staršieho inšpektora – špecialistu, pilota oddelenia inšpektorov správy letectva, štábu letectva a protivzdušnej obrany (LaPVO) Generálneho štábu ASR v Trenčíne.

Od 1.4. 1996 vykonával funkciu zástupcu veliteľa zboru – náčelník letectva 3. zboru LaPVO vo Zvolene.

K 1.1. 1997 bol povýšený do hodnosti plukovníka gšt.

K 1.1. 2000 ukončil činnosť aktívneho stíhacieho pilota nadzvukových lietadiel na základe vlastného rozhodnutia.

Po zániku 3. zboru LaPVO a vzniku veliteľstva vzdušných síl pracoval od roku 2000 vo funkcii náčelníka štábu operačného plánovania A-3 tohto veliteľstva.

Od 1.4. 2003 do 30.12. 2004 pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa vzdušných síl vo Zvolene.

Počas jeho výkonu ho prezident SR 28.8. 2003 vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

K 31.12. 2004 bol na vlastnú žiadosť prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR.

Brigádny generál Ing. Jozef Krakovský žije v meste Sliač.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1979,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1985,   Za zásluhy o Československú armádu I. st. – 1990,   Bundeswehr-Leistungsabzeichen Gold – 1995 (nem),   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1997,   Čestný titul a odznak Zaslúžilý vojenský letec ČSSR – 1999,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. st. – 2001,  Čestná letecká medaila – 2004 (čes),   Pamětní odznak Vzdušných sil České republiky – 2004,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   

« späť