* 22.11.1963

Roku 1983 absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Bratislave, potom  v období od 26.9. 1983 do 25.2. 1984 vykonával náhradnú vojenskú službu vo Vojenskej akadémii A. Zápotockého Brno a stal sa poslucháčom päťročného študijného odboru vojensko-inžinierskeho, tankového. 26.2. 1984 ho prijali do služobného pomeru vojaka z povolania. Štúdium skončil 16.7. 1988 vyradením a vymenovaním do hodnosti poručíka. Súčasne získal akademický titul inžinier. Bol premiestnený do podriadenosti veliteľa Východného vojenského okruhu a od 21.10. 1988 vykonával funkciu náčelníka tankovej a automobilovej služby technickej skupiny veliteľstva 13.delostreleckého pluku 13. tankovej divízie VVO v posádke Senica.

Od 3.1. 1989 do 10.2. 1989 bol vyslaný do šesťtýždňového preškoľovacieho kurzu pre náčelníkov tankovej a automobilovej služby pri VA AZ Brno. K 1.10. 1990 ho v tejto funkcii povýšili do hodnosti nadporučíka. Uvedenú funkciu vykonával do 31.10. 1991, keď prevzal funkciu náčelníka automobilovej služby 3. brigády materiálneho zabezpečenia VVV. Do hodnosti kapitána ho povýšili 1.10. 1994 a funkciu vykonával do 31.12. 1994, keď sa stal starším dôstojníkom oddelenia logistiky veliteľstva 3. materiálovej základne 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany GŠ ASR.

Dňom 1.5. 1995 bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka pre technické veci 3. skladu tankového materiálu GŠ ASR. Dňom 1.10. 1995  bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa pre logistiku 5. základne tankového materiálu GŠ ASR. Dňa 1.2. 1997 prevzal funkciu zástupcu veliteľa pre skladovanie a zásobovanie 5. základne tankového materiálu GŠ ASR.

Od roku 1995 študoval externe na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava. V roku 1997 ukončil štvorsemestrálne štúdium so zameraním na obchodné právo. 1.7. 1998 bol povýšený do hodnosti majora. Dňa 3.1. 2000 bol vyslaný do intenzívneho kurzu anglického jazyka v Detašovanom jazykovom pracovisku v Trenčíne.

Od 1.10. 2000 bol ustanovený do funkcie veliteľa 5. základne tankového materiálu Hlavného úradu logistiky GŠ ASR. Dňa 1.7. 2000 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a ustanovený do funkcie veliteľa Multifunkčnej zásobovacej základne západ Veliteľstva logistiky GŠ ASR v Nemšovej.

1.7. 2004 prevzal funkciu náčelníka Spoločného centra materiálového manažmentu Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.

Ku dňu 1.11. 2005 bol povýšený do hodnosti plukovníka. V roku 2006 absolvoval intenzívny kurz anglického jazyka v Hlavnom jazykovom pracovisku Bratislava.

V septembri 2006 bol vyslaný na štúdium do Národnej akadémie obrany maršala Hadíka v L. Mikuláši, kde 29.6. 2007 ukončil Kurz národnej bezpečnosti centra kariérneho rozvoja v trvaní 10 mesiacov v hodnosti plukovníka gšt.

Po ukončení kurzu prevzal od 1.9. 2007 funkciu náčelníka oddelenia – zástupcu náčelníka odboru pre logistické plánovanie a doktríny Štábu logistiky GŠ OSR SR.

Dňa 1.12. 2007 bol ustanovený do funkcie veliteľa Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne. Dňom 1.8. 2008 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa Síl výcviku a podpory v Trenčíne.

Dňa 2.9. 2008 ho prezident SR vymenoval do prevej generálskej hodnosti brigádneho generála.

Na jar 2011 absolvoval dvojmesačný kurz anglického jazyka v Jazykovom inštitúte obrany v Lacklande, USA.

Od 1.10. 2011 do januára 2014 vykonával funkciu náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR.

Od 15.1. 2014 bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Sekcie modernizácie a podpory – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie.

Brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič je ženatý, otec dvoch detí. Žije v Nemšovej.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 23. septembra 2008.

Vyznamenania

Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2002,   Medaila Za vernosť ozbrojeným silám SR III. St. – 2008,   Pamätná medaila k 15. Výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. St. – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Čestný odznak ozbrojených síl SR I. tr. – 2010,   60 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KG SR),

« späť