* 13.08.1968

 

Vzdelanie :

 

1986 – 1990

 

Vysoká vojenská škola pozemného vojska,Vyškov na Moravě, odbor veliteľsko-inžiniersky tankový

1993 – 1994

Kurz anglického jazyka v Kanade

2006 – 2007

Štúdium v National War College International Fellows v NDU Washington DC v USA, priznaný titul gšt a MSc. – magister stratégie národnej bezpečnosti  

Vykonávané funkcie :

 1.5.2015Veliteľ 2. mechanizovanej brigády, Pozemných síl ( PS )Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( OS SR ), Prešov

1.12.2014

Zástupca veliteľa strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR, Bratislava1.8.2013Veliteľ síl výcviku a podpory OS SR, Trenčín1.8.2012Náčelník štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR, Trenčín1.6.2012Zástupca náčelníka štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR, Trenčín2011 – 2012Náčelník odboru Stratégie/CJ 5, veliteľstvo ISAF, Kábul Afganistan2009 – 2011Náčelník odboru výcviku, cvičení a doktrín Štábu pre operácie, GŠ OS SR, Bratislava2009Náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie, GŠ OS SR, Bratislava2009 – 2009Náčelník štábu veliteľstva 1. mechanizovanej brigády, Topoľčany2008 – 2009ZNŠ pre podporu Mnohonárodnej brigády Stred KFOR v Kosove/Srbsku

2007 – 2008

Náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva 1. mechanizovanej brigády, Topoľčany2003 – 2006Veliteľ Práporu okamžitej reakcie, Ľahká brigáda PS OS SR, Martin2000 – 2003Náčelník štábu Práporu okamžitej reakcie, Martin1998 – 2000Śtábny dôstojník – cvičenia, Medzinárodný vojenský štáb PCC/SHAPE v Monse, Belgicko1996 – 1998Zástupca náčelníka oddelenia pre zabezpečenie medzinárodných vzťahov kancelárie náčelníka GŠ ASR, Bratislava1994 – 1998Vedúci starší dôstojník – špecialista oddelenia pre zabezpečenia zahraničných vzťahov veliteľstva ASR/GŠ ASR, Bratislava1990 – 1993Základné veliteľské funkcie čata/rota v 10. tankovom pluku 13. tankovej divízie Východného vojenského okruhu  

Jazykové znalosti :

 anglicky jazyk STANAG 3, TOEFL

Záujmy :

 cyklistika, plávanie, literatúra faktu    

 Brigádny generál Stoklasa má 2 deti, dcéru Martinu a syna Michala.

« späť