* 15.08.1959

Základnú deväťročnú školu v Domaniži ukončil roku 1974 a pokračoval štúdiom na Vojenskom gymnáziu Slovenského národného povstania v Banskej bystrici.

Potom študoval odbor veliteľsko-organizátorský, letecký – pilotný na Veliteľsko-inžinierskej fakulte Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach. Štúdium zavŕšil 11.7. 1982 v hodnosti poručíka a s titulom inžinier.

Tým istým dňom bol vymenovaný za pilota stíhacieho letectva, prevelený do podriadenosti  veliteľa  protivzdušnej obrany štátu a od 11.8. 1982 ustanovený do funkcie pilota stíhacej letky 8. stíhacieho leteckého pluku na letisku Mošnov (ČR).

 

1.10. 1983 bol povýšený do hodnosti nadporučíka.

Od 15.10. 1985 vykonával funkciu staršieho pilota stíhacej letky a od 29.1. 1988 v hodnosti kapitána funkciu veliteľa roja 8. Stíhacieho leteckého pluku v Brne. Dňa 1.8. 1987 získal kvalifikáciu pilota 2. triedy a 1.1. 1988 pilota 1. triedy stíhacieho letectva.

Dňom 3.10. 1988 ho vyslali na trojročné interné postgraduálne štúdium na Vojenskú akadémiu A. Zápotockého v Brne, študijný odbor veliteľsko-štábny, letecký. Počas štúdia bol 1.5. 1989  povýšený do hodnosti majora. Štúdium ukončil 12.7. 1991 a bol premiestnený do podriadenosti veliteľa letectva a PVO ČSFR.

K 30.8. 1991 ho ustanovili do funkcie zástupcu veliteľa 1. stíhacej letky bojových jednotiek 81. samostatnej stíhacej letky na letisku Sliač. Túto funkciu vykonával od 1.1. 1993 do 13.4. 1994 v služobnom pomere vojaka z povolania Armády SR.

Roku 1993 absolvoval kurz pre veliteľov letiek na Maxwell Air Force Base v Alabame (USA) a od 13.4. 1994 jednoročné interné štúdium Veliteľskej a štábnej školy letectva ma Maxwell AFB v Alabame, odbor veliteľsko-štábny, operačno-taktický, smer letecký.

Po ukončení prípravy v zahraničí bol dňom 1.10. 1995 ustanovený do funkcie veliteľa stíhacej letky 31. stíhacieho leteckého krídla 31. LZ Sliač 3. zboru lLaPVO Generálneho štábu ASR.

Od 1.9. 1996 bol v hodnosti podplukovníka poverený výkonom funkcie vedúceho staršieho inšpektora – zástupcu náčelníka oddelenia inšpektorov letectva 3. zboru LaPVO vo Zvolene. Dňa 1.10. 1997 bol ustanovený do funkcie vedúceho staršieho inšpektora – pilota oddelenia inšpektorov letectva 3. Zb. LaPVO.

Od 30.5. 1998 bol odborným referentom – poradcom skupiny pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách skupín pre zabezpečenie úloh v zahraničí GŠ ASR. Súčasne bol vyslaný na plnenie úloh v zahraničí a pôsobil na veliteľstve AFNORTHWEAST High Wycombe vo Veľkej Británii.

Od 1.8. 2000 bol ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia prípravy veliteľov a štábov (PVŠ) správy operačnej prípravy Štábu operačného plánovania veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene. 1.4. 2001 bol povýšený do hodnosti plukovníka a súčasne ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka správy operačnej prípravy ŠOP vVzS. Dňom 1.5. 2003 prevzal funkciu náčelníka správy operačnej prípravy Štábu operačného plánovania veliteľstva Vzdušných síl OS SR.

Od 16.6. 2003 bol vyslaný študovať na Národnú univerzitu obrany vo Fort McNair vo Washingtone D.C. v USA. Dňom 11.6. 2004 ukončil štúdium na fakulte Priemyselnej akadémie ozbrojených síl a bol mu priznaný titul MSc. a bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gľšt.).

Od 12.6. 2004 bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania GŠ OS SR v Bratislave. V období od 16.10  do 26.10. 2006 absolvoval kurz pre dôstojníkov, generálov a veľvyslancov na Akadémii obrany NATO v Ríme.

Dňom 1.8. 2007 sa stal vedúcim Úradu národného vojenského predstaviteľa pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Mons, Belgicko.

Dňa 23.1. 2008 bol prezidentom SR vymenovaný do prvej generálskej hodnosti – brigádneho generála.

Od 1.8. 2011 pôsobil vo funkcii náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR.

K 30.9. 2011 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka.

Od 1.10. 2011 do 30.9. 2012 pracoval ako obchodný zástupca pre oblasť internetovej reklamy v spoločnosti Zzz sk. S.r.o.

Od 1.10.2012 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Odboru politiky vyzbrojovania MO SR. V roku 2013 sa stal generálnym riaditeľom sekcie modernizácie a podpory MO SR, národným riaditeľom pre vyzbrojovanie. Funkciu vykonával až do januára 2014.

Brigádny generál Milan Čelko je ženatý a s manželkou Irenou majú dvoch synov. Žije v Bratislave.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 26. marca 2008.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1987,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2003,   Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. Výročiu ukončenia  2. svetovej vojny – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2005,  Pamätná medaila ministra obrany SR k 15. výročiu vzniku OS SR – 2008,   Pamätná medaila náčelníka GŠ OS SR III. st. – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila ministra obrany SR Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti – 2010,   Za vernosť ozbrojeným silám SR III. st. – 2010,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2011,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2011,   Pamätná medaila náčelníka GŠ OS SR II. st. – 2011,   60 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr),   

« späť