* 17.07.1968

Keď absolvoval vojenské gymnázium v Banskej Bystrici v roku 1986 začal študovať na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, odbor vojensko-inžiniersky, tankový a automobilový.

Počas štúdia bol v roku 1987 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania s vymenovaním do vojenskej hodnosti rotmajster. Po skončení štúdia roku 1991 bol vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík a ustanovený do funkcie dôstojník technickej skupiny 14. prieskumného práporu 14. motostreleckej divízie Východného vojenského okruhu a od roku 1992 do funkcie náčelník tankovej a automobilovej služby.

V roku 1993 bol povýšený do hodnosti nadporučík a v roku 1995 premiestnený do podriadenosti 3. zboru letectva a PVO Generálneho štábu Armády SR. Tu bol ustanovený do funkcie náčelník služby technickej prípravy a prevádzky oddelenia technického zabezpečenia logistiky 34. leteckej základne. V roku 1996 bol ustanovený do funkcie náčelník technického zabezpečenia – náčelník oddelenia technického zabezpečenia logistiky 34. leteckej základne.

V roku 1997 bol povýšený do vojenskej hodnosti kapitán. Vykonávané funkcie náčelník služieb technického zabezpečenia – náčelník oddelenia 34. leteckej základne

V roku 2001 bol povýšený do vojenskej hodnosti major. Vykonávané funkcie náčelník oddelenia služieb technického zabezpečenia logistiky veliteľstva 3. leteckej základne; náčelník skupiny materiálového manažmentu logistiky štábu veliteľstva Leteckej základne Prešov; náčelník štábu technického krídla jednotiek logistiky Leteckej základne Prešov.

V roku 2008 bol povýšený do vojenskej hodnosti podplukovník. Vykonávané funkcie náčelník štábu základne Leteckej základne Sliač; zástupca náčelníka odboru – náčelník CMM odboru logistiky Veliteľstva vzdušných síl; náčelník centra materiálového manažmentu Odboru pre podporu operácií Veliteľstva vzdušných síl; náčelník štábu Zmiešaného krídla Sliač;

V roku 2015 bol povýšený do vojenskej hodnosti plukovník. Vykonávané funkcie náčelník oddelenia – zástupca náčelníka kancelárie Generálneho štábu OS SR; náčelník kancelárie Generálneho štábu OS SR; náčelník štábu Veliteľstva vzdušných síl;

Od 1.10.2020 je ustanovený do funkcie náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, kde bol dňom 28.01.2021 vymenovaný do vojenskej hodnosti brigádny generál.

Brigádny generál Ing. Pavol Tököly je ženatý. Má dve deti a žije vo Zvolene.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 25. februára 2021.

Vyznamenania:

Pamätná medaila k 75.výročiu SNP a skončenia 2. svetovej vojny

Pamätná medaila ministra obrany SR – III. stupňa (bronzová)

Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR – II. stupňa (striebro)

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR III. stupňa (bronz)

Pamätná medaila vzdušných síl OS SR

Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR

Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR – III. stupňa (bronz)

Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do NATO

Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Čestný odznak ozbrojených síl SR – I. triedy (zlatý)

Medaila Za vernosť ozbrojeným silám SR – I. stupňa (zlatá)

Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR

Čestný odznak ozbrojených síl SR – II. triedy (strieborný)

Medaila Za vernosť ozbrojeným silám SR – II. stupňa (strieborná)

« späť