* 26.06.1973

veliteľ 2.mechanizovanej brigády Prešov

Osobné údaje:

Dátum narodenia: 26.06.1973
Miesto narodenia: Rimavská Sobota
Rodinný stav: ženatý, otec dvoch dospelých detí

Vzdelanie:

1987 – 1991 Vojenské gymnázium, Banská Bystrica

1991 – 1993 Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov

1993 – 1994 Vojenská akadémia SNP, Liptovský Mikuláš

1997 – 1999 Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš

2001 Kurz na výcvik inštruktorov /BMATT/ vo Vojenskej akadémií vo Vyškove, Česká republika

2011 Vyšší veliteľsko- štábny kurz v Akadémií ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

2021 Kurz Higher Command Studies Course v Baltic Defence Cellege v Tartu, Estónsko

2022 Kurz Senior Leaders´Course, Baltic Defence College v spolupráci s Bundeswehr command and Staff College v meste Vilnius vo Vojenskej Akadémii Litvy

Vykonávané funkcie:

2022 Veliteľ 2. mechanizovanej brigády PS Ozbrojených síl SR, Prešov

2021 – 2022 Náčelník štábu Spoločného operačného veliteľstva, Banská Bystrica

2020 – 2021 Zástupca veliteľa v Doktrinálnom centre a organizačnom jadre na vytvorenie Spoločného operačného veliteľstva, Banská Bystrica

2019 – 2020 Náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru, Oddelenie operačného plánovania (J3), Štáb strategického plánovania GŠ OS SR, Bratislava

2017 – 2019 Zástupca veliteľa brigády, Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia, Trenčín

2016 – 2017 Veliteľ 12. mechanizovaného práporu, Nitra

2014 – 2016 Veliteľ Práporu výcviku, Sily výcviku a podpory, Martin

2013 – 2014 Náčelník štábu Brigády bojového zabezpečenia, Trenčín

2012 – 2013 Zástupca veliteľa Veliteľstva SLPS ( Spoločná logistická podporná skupina ), Trenčín

2010 – 2012 Zástupca veliteľa Práporu výcviku, Martin

2010 Zástupca veliteľa Veliteľstva jednotky ISAF, Afganistan

2009 – 2010 Zástupca veliteľa Práporu výcviku, Martin

2005 – 2009 Zástupca veliteľa veliteľstva Odbornej výcvikovej školy pozemného vojska Veliteľstva výcviku Síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR, Martin

2004 – 2005 Veliteľ výcvikovej roty výcvikových jednotiek Poddôstojníckej akadémie Veliteľstva výcviku Síl výcviku a podpory OS SR, Martin

2003 – 2004 Veliteľ výcvikovej roty vstupného poddôstojníckeho kurzu Poddôstojníckej akadémie Veliteľstva výcviku Síl výcviku a podpory OS SR

2001 – 2003 Veliteľ 1. výcvikovej roty, 3. výcvikového práporu Výcvikovej základne MTV, prieskumu a domobrany Veliteľstva pozemných síl Armády SR, Martin

1996 – 1997 Veliteľ výcvikovej roty 2. výcvikového práporu Školiaceho a výcvikového strediska pozemného vojska Generálneho štábu Armády SR

1995 – 1996 Zástupca veliteľa výcvikovej roty 2. výcvikového práporu Školiaceho a výcvikového strediska pozemného vojska Armády SR

1994 – 1995 Veliteľ čaty výcvikovej roty 2. výcvikového práporu Školiaceho a výcvikového strediska pozemného vojska Armády SR

Jazyková pripravenosť:

anglický jazyk – STANAG 6001 SLP 2+

« späť