* 05.05.1957

Základnú deväťročnú školu ukončil v Sebechleboch a potom študoval v rokoch 1972-1976 na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici. Následne v rokoch 1976-1980 bol poslucháčom Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave. V priebehu vysokoškolského štúdia vykonal náhradnú vojenskú službu a k 1.11. 1978 bol povýšený do hodnosti podporučíka. 3túdium ukončil 15.7. 1980 slávnostným vyradením, povýšením na poručíka a priznaním titulu inžinier.

Od 26.9. 1980 do 23.8. 1981 zastával najskôr funkciu veliteľa stanice 1. prieskumnej roty 13. prieskumného práporu v Leviciach a od 24.8. 1981 do 13.5. 1985 bol veliteľom 2. prieskumnej roty 13. pzpr. Medzitým bol k 1.10. 1982

povýšený do hodnosti nadporučíka.

Dňa 14.5. 1985 prevzal funkciu zástupcu veliteľa 13. pzpr a 1.9. 1986 bol vyslaný, už ako kapitán (povýšený 1.10. 1985), na trojročné postgraduálne interné štúdium vo Vojenskej akadémii M.V. Frunze v Moskve (ZSSR). Počas štúdia bol 1.10. 1988 povýšený do hodnosti majora. Akadémiu ukončil 1.7. 1989 a 25.8. 1989 bol ustanovený za staršieho dôstojníka spravodajského náčelníka veliteľstva 13. td v Topoľčanoch.

Dňa 4.3. 1992 prevzal funkciu náčelníka štábu 64. tp v Leviciach a 1.11. 1992 bol povýšený do hodnosti podplukovníka.

Od 1.10. 1995 do 30.6. 1998 bol náčelníkom štábu 12. tankovej brigády 1. az Armády SR v Leviciach a od 1.7. 1998 pôsobil vo funkciu vedúceho staršieho dôstojníka – špecialistu oddelenia obranných programov odboru obranného plánovania sekcie obrannej politiky a obranného plánovania (SEOP) Ministerstva obrany SR. V Bratislave.

V období od 21.11. 1999 do 3.3. 2000 absolvoval Medzinárodný orientačný kurz štábnych dôstojníkov pri Netherlands Defense College v holandskom Ypenburgu. Medzitým bol 1.1. 2000 ustanovený do funkcie vedúceho staršieho dôstojníka – špecialistu oddelenia koordinácie obranných programov odboru obranného plánovania SEOP MO SR, ktorú vykonával do 14.11. 2000.

Dňom 15.11. 2000 sa stal vedúcim oddelenia koordinácie podporných programov odboru obranného plánovania sekcie obrannej politiky a obranného plánovania MO SR a bol povýšený do hodnosti plukovníka. Počas roka 2001 absolvoval kurz anglického jazyka vo Vojenskom jazykovom inštitúte na Lackland AFB v Texase (USA).

Od 1.10. 2001 do 14.11. 2002 vykonával funkciu vedúceho staršieho dôstojníka – zástupcu riaditeľa odboru analýzy a hodnotenia obranných programov SEOPMZ.

Dňom 15.11. 2002 bol vymenovaný do funkcie náčelníka odboru personálnej práce Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR a od 1.1. do 11.3. 2003 pôsobil vo funkcii náčelníka personálneho manažmentu Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR.

Následne bol 12.3. 2003 vyslaný na interné štúdium do U.S. Army War College v Charlisle Barracks, v Pensylvánii (USA).

Štúdium ukončil 15.6. 2004 a bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt).

1.9. 2004 prevzal velenie ľahkej brigády (neskôr 1. Mechanizovanej brigády) Pozemných síl OS SR v Topoľčanoch.

Prezident SR ho 8.5.2005 vymenoval do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála.

Od 2.6. 2007 bol riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby MO SR.

Od augusta 2008 do júna 2010 plnil úlohy mimo územia SR ako vojenský pridelenec Úradu vojenského pridelenca SR v Ruskej federácii.

Dňa 30.6. 2010 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a stal sa výsluhovým dôchodcom po 34 rokoch vojenskej služby. Žije v Krupine, časť Stará Hora.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od roku 2006, ďalej je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Únie vojnových veteránov SR.

Je rozvedený, má tri deti Martinu nar.1981, Stanislava nar. 1982 a Evu nar.1983 a štyroch vnukov (David nar. 2000,Filip nar.2001, Lukáš nar. 2011 a Artur nar.2018).

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1986,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1997,   Čestný odznak ozbrojených síl SR I. tr. – 2004,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2006,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2007,   Pamätná medaila k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom – 2007,   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2007,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Za vernosť ozbrojeným silám SR I. st. – 2008,   Medaila Vojenskej spravodajskej služby III. st. – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Medaila Vojenskej spravodajskej služby II. st. – 2010,   Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2013 (KGSR), 

« späť