* 11.01.1959

V roku 1978 absolvoval Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a stal sa poslucháčom Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave, odbor veliteľsko-inžiniersky, tankový. Štúdium ukončil 11.7. 1982, keď bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručík a titulom Ing.

Následne od 24.8. 1982 pôsobil v 13. tankovom pluku v Čáslavi vo funkcii veliteľa tankovej čaty, od 30.10. 1983 tankovej roty a od 20.11. 1984 veliteľa tankového práporu.

V priebehu služby bol 1.10. 1983 mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučíka a 1.10. 1986 do hodnosti kapitána. V roku 1987 ho vyslali na postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne a 1.10. 1989 ho povýšili na

majora.

Po ukončení postgraduálneho štúdia bol dňom 20.8. 1990 ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa 2. tankového pluku v Rakovníku a od 3.10. 1991 vykonával funkciu náčelníka štábu 2. tankového pluku v Rakovníku.

V roku 1992 bol premiestnený na Vojenské veliteľstvo Východ a od 2.10. 1992 ustanovený do funkcie náčelníka štábu veliteľstva 3. brigády technického zabezpečenia v Nitre.

Od1.1. 1993  pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. A 1.10. 1994 bol povýšený do hodnosti podplukovníka.

V období od 5.10. 1994 do 4.8. 1995 absolvoval odborný kurz logistiky, kurz technického štábneho dôstojníka na stupni brigáda v pozemnom vojsku v Nemeckej spolkovej republike (Erfurt a Lipsko).

Dňom 1.10. 1995 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu 5. Základne technického zabezpečenia GŠ ASR v Nitre.

Dňom 1.2. 1996 prevzal funkciu riaditeľa Úradu zabezpečenia medzinárodnej spolupráce sekcie zahraničných vzťahov MO SR v Bratislave a 22.9. 1998 bol povýšený do hodnosti plukovníka.

V termíne od 30.6. 1999 do 31.12. 1999 absolvoval Kurz Internationale Graf Baudisin Followship na Univerzite v Hamburgu (NSR) a od 28.7. 2001 do 16.12. 2001 kurz francúzskeho jazyka vo Výcvikovom stredisku v Garrison Saint Jean v Quebecu (Kanada).

Od 9.2. 2004 bol vyslaný do prípravného kurzu francúzskeho jazyka na Akadémii obrany ozbrojených síl v Paríži a po jeho skončení sa od 30.6. 2004 stal poslucháčom tejto akadémie v odbore veliteľsko-štábnom operačnom, smer pozemné vojsko. Na základe jej absolvovania mu bolo od 1.7. 2005 priznané označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.).

Od 1.9. 2005 vykonával funkciu veliteľa Centra kariérneho rozvoja – zástupcu veliteľa Národnej akadémie obrany maršala Hadíka v Liptovskom Mikuláši.

Dňom 17.9. 2006 bol ustanovený do funkcie veliteľa 2. mechanizovanej brigády pozemných síl v Prešove.

K 1.1. 2007 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od 15.9. 2007 bol premiestnený a ustanovený do funkcie veliteľa 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch.

Funkciu veliteľa brigády vykonával do 28. decembra 2007. Nasledujúcim dňom skončil služobný pomer profesionálneho vojaka.

Brigádny generál Ing. Štefan Mečár je ženatý a žije v Nitre.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 29. januára 2007.

 

Od roku 2010 je členom Rady Klubu generálov SR.

 

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1988,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách V. st. – 1998,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1997,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2000,   Pamätná medaila UN-Veteran Slovakia – 2001,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2003,    Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2003,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách IV. st. – 2004,   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2006,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2006,  Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Medaila Dôstojníckej solidarity – 2012 (MKV),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR),

« späť