* 03.01.1967

Narodil sa 3.januára 1967 v Michalovciach. 

Vzdelanie:

ü  2012 – 2013  – Kurz národnej bezpečnosti, Akadémia OS SR, L. Mikuláš

ü  2000               – Intenzívny kurz anglického jazyka (STANAG 1)

ü  1999 – 2000   – Akademický kurz Veliteľsko-štábny, Vojenská akadémia L. Mikuláš

ü  1985 – 1989   – Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov

ü  1981 – 1985   – Vojenské gymnázium Banská Bystrica

Vykonávané funkcie:

ü  od 01.05.2015  – veliteľ 1. mechanizovanej brigády Topoľčany

ü  1.9.2012 – 30.04.2015 – náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR

ü  2012   – zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR

ü  2010 – 2012 – náčelník odboru pre podporu operácii Veliteľstva pozemných síl OS SR

ü  2008 – 2010 – náčelník odboru logistiky veliteľstva 2. mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR

ü  2004 – 2008 – veliteľ tankového práporu 2. mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR

ü  1995 – 2004 – veliteľ tankového práporu rámcového 22. mechanizovanej brigády 2. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR

ü  1993 – 1995 – veliteľ tankového práporu 63. mechanizovaného pluku 2. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR

ü  1992 – 1993 – veliteľ 2. tankovej roty tankového práporu 63. mechanizovaného pluku 14. mechanizovanej divízie Vojenského veliteľstva Východ

ü  1991 – 1992 – veliteľ tankovej čaty 2. tankovej roty tankového práporu 63. mechanizovaného pluku 14. mechanizovanej divízie Východného vojenského okruhu

ü  1990 – 1991 – veliteľ 4. tankovej roty 2. tankového práporu výcvikového 103. tankového pluku 14.tankovej divízie Východného vojenského okruhu

ü  1989 – 1990 – veliteľ čaty 6. tankovej roty výcvikovej 2. tankového práporu výcvikového 103. tankového pluku 14. tankovej divízie Východného vojenského okruhu

« späť