Veliteľ vojenského zdravotníctva – hlavný lekár

Vzdelanie:

 • narodil sa 19. apríla 1971 v Ružomberku (SVK), je ženatý a má dve dospelé deti.

Vzdelanie

 • štúdium všeobecného lekárstva na Vojenskej lekárskej akadémii J. E. Purkyňe v Hradci Králové (ČR) a Lekárskej fakulte UPJŠ Košice
 • v priebehu ďalších rokov získal špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, ďalej v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
 • absolvoval dôstojnícky kurz Zdravotníckej logistiky a kurz Strategického zdravotníckeho manažmentu v Army Medical Department Center and School (USA), kurz Akreditácie vojenských zdravotníckych zariadení a kurz Manažmentu hromadných nehôd v Centre výnimočnosti pre vojenskú medicínu (HUN), kurz Staršieho štábneho dôstojníka vojenského zdravotníctva a kurz Zdravotníckeho plánovania v škole NATO (DEU)

Vykonávané funkcie:

 • od 10.7.1995 lekár  v špecializačnej príprave, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 • od 1.8.1998 starší lekár a neskôr náčelník polikliniky Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš
 • od 1.5.2008 riaditeľ odboru riadenia vojenského zdravotníctva (ÚHL Ružomberok)
 • od 1.9.2010 riaditeľ odboru-zástupca Hlavného lekára OS SR (ÚHL Ružomberok)
 • od 1.7.2013 zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok
 • od 1.8.2014 zdravotnícky dôstojník špecialista (spojenecké veliteľstvo Joint Force Command)  a súčasne zdravotnícky poradca veliteľa (spojenecké veliteľstvo Joint Logistics Support Group), Brunssum, Holandské kráľovstvo
 • od 1.8.2017 riaditeľ odboru-zástupca Hlavného lekára OS SR (ÚHL Ružomberok) 
 • od 1.5.2019 zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok  
 • od 15.10.2020 riaditeľ Úradu hlavného lekára Ružomberok – hlavný lekár OS SR
 • od 1.7.2022 veliteľ Veliteľstva vojenského zdravotníctva Ružomberok – hlavný lekár OS SR
 • zúčastnil sa dvoch vojenských misií NATO (KFOR v Kosove a ISAF v Afganistane)
 • 2010 – 2020 bol členom rôznych zdravotníckych výborov a pracovných skupín NATO (COMEDS Steering Group, COMEDS Future Advisory Board, Military Medical Structures, Operations and Procedures Working Group, riadiaci výbor Centra výnimočnosti pre vojenskú medicínu)
 • od 15.10.2020 je členom najvyššieho zdravotníckeho orgánu NATO – COMEDS (Výbor náčelníkov zdravotníckych služieb krajín NATO) 

Ocenenia a vyznamenania:

 • Za službu v operácii JOINT GUARDIAN-NATO
 • Za službu v mierových misiách ozbrojených síl SR I. stupeň
 • Za službu v zahraničí I. stupňa – ČR
 • Vojenský Čestný odznak ozbrojených síl – III. Triedy
 • Za službu v mierových pozorovateľských misiách – I. stupeň
 • Za službu v mierových pozorovateľských misiách – II. stupeň
 • Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky  II. stupňa
 • Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky  I. stupňa
 • Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR 1993 – 1998
 • Pamätná medaila ministra obrany SR – III. stupňa (bronzová)
 • Pamätný odznak vojenského zdravotníctva
 • Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky II. triedy
 • Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do NATO
 • Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR
 • Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR – III. stupňa (bronz)
 • Pamätná medaila ministra obrany SR – II. stupňa (strieborná)
 • Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR III stupňa (bronzový)
 • Pamätná medaila k 30. výročiu vzniku OS SR

Jazyková pripravenosť:

 • ovláda anglický jazyk na úrovni STANAG III

Commander of Military Medical Command – Surgeon General

Brigadier General Roman JANTOŠ, MD

PERSONAL DATA:

BG Jantoš was born on 19th of April 1971 in city of Ruzomberok (SVK), home town of Slovak Military Medical Service.  He is married and has two grown-up kids.

 EDUCATION AND COURSES:

 • 1989   Graduation from grammar school
 • 1989   Joining the Military Medical Academy, Hradec Kralove (CZE) and after the separation of former Czechoslovakia finishing his medical studies in 1995 at Pavol Jozef Safarik University in Kosice (SVK)
 • 1998   Accomplishment of General Practitioner specialisation
 • 2001   Accomplishment of Medical Management specialisation
 • 2010   Medical Logistics Officer Course, US Army Medical Department Center and School San Antonio (USA)
 • 2012   Medical Strategic Leadership Course, US Army Medical Department Center and School in San Antonio (USA).

 CARRIER:

 • 1995 – 1988       Internship, Central Military Hospital
 • 1998 – 2008       Senior physician and Head of the clinic, Military Academy
 • 2008 – 2010       Head of the Military Medical Management Division, the Surgeon General Office of the Slovak Republic
 • 2010 – 2013       Deputy Surgeon General/Head of the Military Medical Management Division, the Surgeon General Office of the Slovak Republic
 • 2013 – 2014       Deputy Director, Central Military Hospital
 • 2014 – 2017       Medical Staff Officer, JFC HQ Brunssum and Medical Advisor of Joint Logistics Support Group HQ, Brunssum (NLD)
 • 2017 – 2019       Deputy Surgeon General/Head of the Military Medical Management Division, the Surgeon General Office of the Slovak republic
 • 2019 – 2020       Deputy Director of Central Military Hospital Ruzomberok
 • 2020 – 2022       Surgeon General of the Slovak Armed Forces
 • JULY 2022 Commander of Military Medical Command – Surgeon General
 • 2010 – 2020       Member of many NATO medical Boards and Working Groups (COMEDS Steering Group, COMEDS Future Advisory Board, Military Medical Structures, Operations and Procedures Working Group, MILMED CoE Steering Committee)
 • 2020 Member of supreme medical institution in NATO – COMEDS (Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO)

MISSIONS

 • 2002 – 2003       NATO mission KFOR, Kosovo
 • 2005 – 2006       NATO mission ISAF, Afghanistan

 MEDALS:

 • NATO medals for Service in NATO Operations (KFOR, ISAF)
 • SVK Medal for Service in Peacekeeping Operations,  1st and 2nd grade
 • CZE Medal for Service in Mission, 1st grade.
 • Military Badge of Honor of The Slovak Armed Forces 2st and 3rd class
 • The Slovak Armed Forces Loyalty Badges, 1st and 2nd grade
 • SVK Minister of Defense Commemorative Medals, 2nd and 3rd grade
 • Commemorative Medals on the 15th, 20th and 30th anniversary of the founding of The Slovak Armed Forces
 • Commemorative Medal on the 10th anniversary of the NATO joining
 • Commemorative Medal on the 25th and 30th anniversary of the founding of the Slovak Republic
 • Commemorative Badge of military medicine
 • Commemorative cross of the Chief of the General Staff 3rd grade

 INTERESTS:

 • sport and music

« späť