* 18.08.1969

Brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH narodený 18. augusta 1969, Levoča vo vojenskej hodnosti brigádny generál od 15. januára 2020

1. september 2020 – 31. marec 2021
riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Vzdelanie a požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie:

– Vojenská lekárska akadémia Hradec Králové, 1988-1993, odbor všeobecné lekárstvo,
– Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa – všeobecné lekárstvo,
– Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, 2000, špecializácia 2. stupňa – všeobecné lekárstvo,
– Trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2005-2008.

Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988.

Vykonávané funkcie:

Od 28.8.1993 do 15.3.1996 – špecializačná príprava vo Vojenskej nemocnici Ružomberok,

Od 15.3.1996 do 18.5.1998 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – lekár práporu AUSBATT v mierovej misii UNDOF na Golanských výšinách,

Od 18.11.1998 do 21.9.1999 – lekár /výsadkár/ obväziska 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 22.9.1999 do 27.7.2003 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – náčelník obväziska ženijnej roty Ženijnej odmínovacej roty vo vojenskej operácii Iracká sloboda na území Iraku,

Od 6.2.2004 do 30.11.2004 – náčelník obväziska /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 1.12.2004 do 30.6.2007 – riaditeľ odboru zdravotníckej starostlivosti a posudkov – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.7.2007 do 31.1.2008 – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.2.2008 do 31.5.2009 – riaditeľ úradu – hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.6.2009 do 31.8.2020 – riaditeľ úradu – hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu hlavného lekára Ružomberok,

Od 1.9.2020 do 31.3.2021 – riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Pôsobenie v zahraničí:

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – Mierová misia UNDOF, Golanské výšiny – lekár práporu AUSBATT,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – Vojenská operácia Iracká sloboda, Irak – náčelník obväziska.

Vojenské vyznamenania:

– Pamätná medaila ministra obrany 2. a 3. stupňa (striebro, bronz),

– Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),

– Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám SR“ 1. a 2. stupňa (zlato, striebro),

– Vojenský čestný odznak OS SR 2 a 3. stupňa (striebro, bronz),

– Odznak náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),

– Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR,

– Pamätná medaila Pozemných síl OS SR,

– Medaila Vojenskej polície 3. stupňa (bronz),

– Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku OS SR,

– Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR,

– Pamätná medaila k 60. výročiu oslobodenia SR a konca 2. svetovej vojny,

– Pamätná medaila „Za účasť v boji proti fašizmu a oslobodenie vlasti“,

– Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (UNDOF),

– Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (IRACKÁ SLOBODA),

– Odznak Vojnového veterána.

« späť