* 21.05.1964

Narodil sa 21. mája 1964 v Brezne ako najstarší zo štyroch súrodencov. Pochádza z Dolnej Lehoty pri Podbrezovej, kde aj vychodil prvý stupeň základnej školy (1970-1974). Druhý stupeň základnej školy absolvoval na ZŠ v Podbrezovej (1974-1979).

V štúdiu pokračoval na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici (1979-1983). V 3. ročníku štúdia úspešne ukončil základný parašutistický výcvik a 5 zoskokov padákom. V druhej polovici 4. ročníka gymnázia úspešne absolvoval zdravotné, fyzické a psychologické vyšetrenia a testy v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe a prijímacie skúšky na Vysokú vojenskú leteckú školu (VVLŠ) SNP v Košiciach. Počas prázdnin medzi gymnáziom a VVLŠ absolvoval základný letecký výcvik na ľahkých motorových lietadlách typu Zlín Z-142, Z-42 a Z-43, počas ktorého nalietal cca 37 hodín.

V rokoch 1983-1987 úspešne absolvoval štúdium na VVLŠ SNP v Košiciach, odbor veliteľsko-pilotný – pilot nadzvukových lietadiel a získal titul Inžinier (Ing.). Počas štúdia, v druhom ročníku absolvoval letecký výcvik na prúdových cvičných lietadlách typu L-29 Delfín, v 3. ročníku na lietadlách typu L-39 Albatros a v 4. ročníku na nadzvukových lietadlách typu MiG-21.

Po ukončení vysokej školy, v roku 1987 zahájil profesnú kariéru pilota vojenských nadzvukových lietadiel na leteckej základni Bechyně v Južných Čechách, kde až do rozdelenia republiky lietal na lietadlách typu MiG-21.  

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky až do roku 1997 pôsobil v rôznych funkciách na leteckej základni Kuchyňa pri Malackách a lietal na nadzvukových stíhacích-bombardovacích lietadlách typu Su-22.

Na prelome rokov 1997-1998 úspešne absolvoval výber na kandidáta na kozmický let.  V marca 1998  zahájil v Centre prípravy kozmonautov J. A. Gagarina (Hviezdne mestečko neďaleko Moskvy, Ruská federácia) prípravu na kozmický let. V termíne 20. – 28. februára 1999 uskutočnil vesmírnu misiu ŠTEFÁNIK, ako kozmonaut výskumník, člen medzinárodnej rusko-francúzsko-slovenskej posádky na ruskej vesmírnej stanici MIR. Medzinárodná 27. základná expedícia na stanicu MIR odštartovala  z kozmodrómu Bajkonur (Kazachstan) 20. februára 1999 o 04:18:01 UTC na kozmickej lodi Sojuz TM 29. Pristátie v Kazašskej stepi po ukončení misie sa uskutočnilo 28. februára 1999 o 02:14:30 UTC na kozmickej lodi Sojuz TM 28. Kozmický let trval 7 dní, 21 hodín, 56 minút. Počas vesmírnej misie plnil vedecký program vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Súčasťou programu bolo 6 vedeckých projektov, z ktorých 4 boli plnené na palube vesmírnej stanice MIR.

Po návrate na Slovensko začal pôsobiť na ministerstve obrany (MO) SR vo funkcii Vedúci oddelenia verifikácie a rozvoja zmlúv Slovenského verifikačného centra MO SR, kde pôsobil až do roku 2004. Počas pôsobenia na verifikačnom centre absolvoval Blokový kurz AJ (03.01.2000-28.04.2000 Nitra, SR), Intenzívny kurz AJ (03.01.2000-28.04.2000 Nitra, SR) a Intenzívny kurz AJ (21.01.2001-10.06.2001 Borden, Kanada).

V rokoch 2004-2007 pôsobil v diplomatických službách vo funkcii Pridelenec obrany pri zastupiteľskom úrade SR v Moskve (RF), s priakreditáciou pre krajiny Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko a Gruzínsko.

Po ukončení misie absolvoval Kurz národnej bezpečnosti(03.09.2007-27.06.2008) v Národnej akadémii obrany maršala A. Hadika v Liptovskom Mikuláši. Je to najvyššie možné vzdelanie pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe zamerané na vodcovstvo a manažment v strategickom prostredí, bezpečnostnú politiku a stratégiu, globálne bezpečnostné prostredie, budúci strategický kontext a prevenciu konfliktov, národnú bezpečnosť a obranu. Zároveň je to vzdelanie potrebné pre vymenovanie do generálskej hodnosti a jeho absolvent si mohol k hodnosti písať skratku gšt.

Po ukončení kurzu až do konca roku 2009 pôsobil vo funkcii Veliteľ  veliteľstva posádky Bratislava.

V rokoch 2010-2012 pôsobil ako civilný zamestnanec MO SR. Koncom roku 2012 obnovil pracovný pomer profesionálneho vojaka.

V rokoch 2013-2017 pôsobil v diplomatických službách vo funkcii Pridelenec obrany pri ZÚ SR v Kyjeve (Ukrajina).

Od 01.01.2018 je výsluhovom dôchodku.  

V čase 01.01.2020 – 15.05.2020   pôsobil vo funkcii Vedúci Odboru letovej kalibrácie vpodnikuLetové prevádzkové služby š. p. Bratislava

Od 01.09.2020 až do dnes je zamestnancom Ministerstva dopravy a výstavby SR vo funkcii štátny radca na útvare Letecký a námorný vyšetrovací útvar.

V roku 1999 mu prezident SR Rudolf Schuster prepožičal vysoké štátne vyznamenanie Vojenský Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Okrem toho je nositeľom rôznych iných domácich aj zahraničných medailí, vyznamenaní a ocenení. Bolo mu udelené čestné občianstvo v rodnej obci Dolná Lehota, mesta Brezna a mesta Malacky. Je čestným členom niekoľkých záujmových a spoločenských organizácií, spolkov a spoločností.

Dňa 19.10.2021 bol prezidentkou Slovenskej republiky, na návrh ministra obrany, mimoriadne vymenovaný do vojenskej hodnosti brigádny generál.

Je ženatý, má 4 deti. Syna Ivana a dcéru Zuzanu z prvého manželstva. Z druhého manželstva má syna Samuela a vyženeného syna Ericha. Hobby: letectvo, parašutizmus, šport, hudba

« späť