* 03.10.1963

Narodený:    

03.10.1963 v Bojniciach 

Vzdelanie:   

1979-1983 – Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica

1983-1987 – Vysoká vojenská škola pozemného vojska arm. gen. L. Svobodu Vyškov 

Priebeh zamestnania:

1987 – 1988 – veliteľ čaty VU 6135 Benešov u Prahy /prepustený zo sl. pomeru z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa, nepovolený styk s kapitalistickou cudzinou/

1988 – 1991 – robotník Priemstav Prievidza, robotník Baňa Cígeľ Prievidza 

1991 – prijatý do služobného pomeru príslušníka PZ

1991 – 2010 – prešiel rôznymi funkciami – vyšetrovateľ PZ, Okresný úrad vyšetrovania OR PZ Prievidza 

– riaditeľ Odboru kriminálnej polície OR PZ Prievidza 

– riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Prievidza 

– starší referent Obvodné oddelenie PZ Nitrianske Pravno 

– poverený príslušník Oddelenia skráteného vyšetrovania OR PZ Prievidza 

– starší vyšetrovateľ špecialista Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ, odbor Banská Bystrica 

– riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ 

– 2010, odvolaný z funkcie bez udania dôvodu

2010 – 2012 – výsluhový dôchodca, riaditeľ skládky tuhého komunálneho odpadu Dežerická Eko Dežerice 

2012 – 2016 – generálny riaditeľ Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR

2016 – 2020 – policajný pridelenec, Veľvyslanectvo SR Praha 

31.12.2020 – ukončenie služobného pomeru

01.01.2021 – výsluhový dôchodca 

Dňa 26.11.2015 vymenovaný prezidentom SR do hodnosti generál.

gen. v. v. Ing. Ivan Ševčík je vdovec, má dvoch dospelých synov a žije v okrese Prievidza. 

« späť