* 09.04.1965

Vzdelanie:

1980 – 1984   Stredná priemyselná škola stavebná Žilina, odbor požiarna ochrana

1994 – 1999   Akadémia PZ, Bratislava

2009              Rigorózna skúška, Akadémia PZ, Bratislava

Priebeh zamestnania:

1984 – 1987   Chemko š. p. Strážske, hasič

1987 – 1988   Okresná správa Zboru PO v Michalovciach, hasič

1988 – 1995   Okresná správa Zboru PO v Michalovciach, zisťovateľ príčin vzniku požiarov

1995 – 1996   Okresná správa Zboru PO v Michalovciach, náčelník oddelenia vnútra

1996 – 1997   Jednotka Zboru PO v Michalovciach, veliteľ zmeny

1997 – 2002   Okresný úrad v Michalovciach, odbor PO, náčelník oddelenia požiarnej prevencie

2002 – 2005   Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, vedúci oddelenia prevádzkovo technického

2006 – 2008   Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, riaditeľ

2008 – 2011   Prezídium HaZZ, Bratislava, prezident HaZZ

2011 – 2012   HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy, veliteľ

od 1.5.2012    Prezídium HaZZ, prezident

od 2.5.2014    Vymenovaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom do hodnosti generál

« späť