* 17.09.1975

narodená v Čadci.

Vzdelanie

10/1999 – 06/2004 – Akadémia Policajného zboru SR, Bratislava

10/1995 – 09/1996 – Stredná odborná škola Policajného zboru SR, Pezinok

09/1989 – 05/1993 – Gymnázium Čadca

09/1981 – 06/1989 – ZŠ Raková, a zároveň Ľudová škola umenia v Čadci, odbor klavír

Prax a pracovné skúsenosti

06/2018 – 12/2021
Prezídium Policajného zboru SR,
pozícia: 1. viceprezident Policajného zboru
dosiahnutá hodnosť: generál

02/2017 – 05/2018
Prezídium Policajného zboru SR, národná kriminálna agentúra, národná protizločinecká jednotka
pozícia: zástupca riaditeľa
dosiahnutá hodnosť: plukovník

01/2014 – 02/2017
Prezídium Policajného zboru SR, národná kriminálna agentúra,
národná protizločinecká jednotka, expozitúra Bratislava
pozícia: riaditeľ expozitúry

01/2012 – 12/2013        
Prezídium Policajného zboru SR, národná kriminálna agentúra,
národná protizločinecká jednotka, expozitúra Bratislava
pozícia: zástupca riaditeľa expozitúry

01/2011 – 12/2011        
Prezídium Policajného zboru, úrad boja proti organizovanej kriminalite
odbor Bratislava, 1. oddelenie vyšetrovania
pozícia: starší vyšetrovateľ špecialista

02/2011 – 12/2010        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, odbor kriminálnej polície
oddelenie ekonomickej kriminality
pozícia: vyšetrovateľ

02/2008 – 12/2010        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, úrad justičnej a kriminálnej polície
odbor skráteného vyšetrovania
pozícia: riaditeľ

01/2005 – 02/2008        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, úrad justičnej a kriminálnej polície
odbor skráteného vyšetrovania
pozícia: zástupca riaditeľa

01/2004 – 12/2004        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, úrad justičnej a kriminálnej polície
odbor skráteného vyšetrovania, oddelenie skráteného vyšetrovania
pozícia: vedúci oddelenia skráteného vyšetrovania

07/2003 – 12/2003        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, OO PZ Staré Mesto – západ
pozícia: zástupca riaditeľa pre vyšetrovanie

10/2002 – 07/2003        
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, OO PZ Staré Mesto – východ
pozícia: policajný orgán

07/1997– 10/2002          
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, OO PZ Staré Mesto – východ
pozícia: inšpektor hliadkovej služby s územnou pôsobnosťou

10/1996 – 07/1997         
Obvodné veliteľstvo PZ v Bratislave I,
pozícia: inšpektor hliadkovej služby

10/1995 –  09/1996       
SOŠ PZ Pezinok

Vyznamenania a ocenenia

Medaila  MV SR II. stupňa za službu v Policajnom zbore
Medaila  riaditeľa NBÚ II. stupňa za rozvoj a upevňovanie vzájomných vzťahov, spolupráce a súčinnosti Medaila riaditeľa Slovenskej informačnej služby I. stupňa za zásluhy o Slovenskú informačnú službu.
Medaila prezidenta PZ Českej republiky I. stupňa ako výraz poďakovania za dlhodobú profesionálnu spoluprácu s Políciou ČR
Pápežska medaila k návšteve Svätého otca na Slovensku 2021
Plaketa Veľvyslanectva Českej republiky ako výraz poďakovania za spoluprácu a rozvoj česko-slovenských vzťahov
Čestná plaketa ministra vnútra SR

« späť