Narodil sa v Čadci, kde aj absolvoval základné a stredoškolské vzdelanie. V rokoch 1971 až 1976 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1977 absolvoval úspešne rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv (JUDr.). V roku 1977 začal pracovať ako policajný vyšetrovateľ.

Počas svojho pôsobenia v rámci polície pôsobil postupne na rôznych pozíciách. Na konci 80. rokov 20. storočia sa stal riaditeľom Úradu vyšetrovania. V roku 1988 získal titul kandidát vied (CSc.). Od roku 1989 pôsobil externe na katedre trestného práva a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1994 ho prezident Michal Kováč povýšil do hodnosti generála.

Od roku 1995 pôsobil ako vedúci katedry trestného práva na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V tomto období habilitoval na docenta v odbore trestné právo. Na pozícii vedúceho katedry zotrval až do roku 1998 (na policajnej akadémii však pôsobil až do roku 2007). V roku 1998 sa stal generálnym riaditeľom Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností.

V roku 2001 ho z tejto funkcie bez udania dôvodu odvolal minister vnútra Ivan Šimko. V roku 2004 bol v rámci svojho pôsobenia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave vymenovaný prezidentom Rudolfom Schusterom za profesora. Následne v rovnakom roku začal pôsobiť na Paneurópskej vysokej škole (vtedy pod názvom Bratislavská vysoká škola práva), kde bol zároveň garantom štúdia. 1. mája 2007 sa stal dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V roku 2011 získal titul doktor vied (DrSc.).

Na začiatku školského roka 2016/17 skončil vo funkcii dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

« späť