* 13.08.1958

Narodený v  Myjave.

Vzdelanie

1974 – 1978 Stredná priemyselná škola Žilina
1980 – 1981 Základné policajné vzdelanie Pezinok
1983 – Dôstojnícka škola ZNB Bratislava
1994 – 1999 Akadémia policajného zboru Bratislava, Mgr.
1999 – Rigorózna skúška, JUDr.
2016 – Podiplomové štúdium práva VŠBM Košice, LL.M.

Priebeh zamestnaní, pracovné skúsenosti

1978 – 1979 hasič Okresný verejný požiarny útvar Stará Ľubovňa
1979 – 1980 vojak náhradnej vojenskej služby Frýdek – Místek ČR
1980 – 1981 frekventant Pohotovostného útvaru VB (PÚ VB) Pezinok
1981 – 1982 vodič mechanik, výkonný práporčík PÚ VB Pezinok
1982 – 1986 veliteľ čaty PÚ VB Pezinok,
1986 – 1991 starší referent oddelenia PÚ VB Pezinok
1991 – 1993 starší referent Odboru kriminálnej polície (OKP)
1993 – 1996 vedúci oddelenia OKP, OR PZ Bratislava – vidiek
1996 – 1999 riaditeľ OR PZ Pezinok
2000 – riaditeľ OKP Senec
2000 – 2006 – zástupca riaditeľa, súčasne riaditeľ odboru boja proti korupcií, UIS MV SR
2006 – 2007 – Vojenské obranné spravodajstvo MO SR
2007 – 2010 – GR Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MO SR
2010 – 2018 – viceprezident Policajného zboru SR
30. 06. 2018 – ukončenie služobného pomeru
01. 07. 2018 – výsluhový dôchodca
Dňa 26. 11. 2015 vymenovaný prezidentom SR do hodnosti generál.

« späť