* 05.02.1950

ŽIVOTOPIS

Narodený:   5. februára 1950, Veľký Kýr, okres Nové Zámky
Štátna príslušnosť:  Slovenská republika             
Národnosť:  slovenská

Vzdelanie:                 

2005 –  2010   Akadémia PZ Bratislava – doktorandské štúdium
1977 – 1981    Vysoká škola ZNB, Fakulta Verejnej bezpečnosti Praha, odbor právo
1965 – 1969    Stredná ekonomická škola Trnava, prevádzka a ekonomika železničnej dopravy

Priebeh praxe:          

07/2010 –  06/2012 – Ministerstvo spravodlivosti SR, riaditeľ  odboru väzenstva
11/2008 – 09/2009 – riaditeľ Divízie výkonu bezpečnostných služieb Secure W control, a.s.
07/2007 – 06/2008 – živnostenský list na realitnú činnosť
08/1973 – 04/2007 – príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže:

 • generálny riaditeľ ZVJS, vymenovaný za generála ZVJS  dňa 7.5.2004
 • námestník GR ZVJS
 • vedúci samostatného úseku preventívno-bezpečnostnej služby GR ZVJS
 • špecialista Generálneho riaditeľstva ZVJS
 • riaditeľ ÚVTOS Želiezovce, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVV Prešov
 • zástupca riaditeľa  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
 • vedúci administratívneho oddelenia ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
 • vedúci oddelenia ochrany a obrany ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
 • vedúci personálnej skupiny ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
 • vychovávateľ ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

1969  – 1973 – Železnice Slovenskej republiky – výpravca vlakov

Iná činnosť:                                     

 • pedagogická činnosť VŠZ a SP sv. Alžbety n. o.  Bratislava, rok 2013 až 2020
 • pedagogická činnosť na Akadémii Policajného zboru Bratislava v rokoch 1998 až 2007
 • pedagogická činnosť na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica v rokoch 2003 až 2007

Jazykové znalosti:  

 • ruský – aktívne
 • anglický a nemecký – pasívne

« späť