* 21.11.1948

Keď skončil Základnú deväťročnú školu v Čiernom Balogu v roku 1963 a štvorročnú Strednú priemyselnú strojnícku školu v Brezne v roku 1967 nastúpil v auguste na Fakultu veliteľsko-organizátorskú Vojenskej akadémie A. Zápotockého so sídlom vo Vyškove na Morave a vzdelával sa v študijnom odbore veliteľsko-organizátorskom – vševojskovom. V rámci štúdia v rokoch 1969 – 1971 vykonával vojenskú základnú službu. Dňa 1.8. 1971 ukončil štúdium a bol prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka a s titulom inžinier. Od septembra 1971 do augusta 1974 vykonával rôzne veliteľské funkcie v 60. tankovom pluku v Kežmarku: september 1971 – október 1972 zástupca veliteľa pre bojovú prípravu tankovej roty – učiteľ 2. tpr, október 1972 – august 1973 zástupca náčelníka štábu pluku, september 1973 – august 1974

veliteľ 1. tpr. V priebehu služby bol 1.5. 1973 mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučíka.

V období od septembra 1974 do júla 1976 absolvoval interné dvojročné postgraduálne štúdium na VA AZ v Brne, v odbore veliteľsko-štábnom vševojskovom, a od augusta 1976 do novembra 1979 vykonával funkciu zástupcu veliteľa pre bojovú prípravu 60. tp, kde bol 1.5. 1978 povýšený do hodnosti kapitána.

V rámci zastávanej funkcie v čase od 1.12. 1978 do 28.9. 1979 absolvoval desaťmesačný kurz veliteľov motostreleckých (tankových) plukov vo Vyšších dôstojníckych kurzoch „Vystrel“ maršala ZSSR B.M. Šapošnikova v Solnečnogorsku (ZSSR). Následne bol v novembri 1979 ustanovený na funkciu veliteľa 55. motostreleckého pluku v Trebišove a 1.5. 1981 bol povýšený hodnosti majora.

Po trojročnom výkone funkcie sa 16.11. 1982 stal zástupcom veliteľa 13. tankovej divízie v Topoľčanoch, ktorú vykonával do 31.8. 1986 a v rámci nej bol 1.5. 1985 povýšený do hodnosti podplukovníka.

V septembri 1986 ho vyslali na dvojročné interné štúdium na Vojenskú akadémiu Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR (VA GŠ OS ZSSR) K.J. Vorošilova v Moskve, v špecializácii veliteľsko-štábnej strategickej.

Po skončení štúdia v júli 1988 bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt). Potom absolvoval takmer trojmesačnú stáž na veliteľstve Západného vojenského okruhu a 26.9. 1988 bol ustanovený za náčelníka operačného oddelenia – zástupcu náčelníka štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne.

Dňa 1.5. 1989 bol povýšený do hodnosti plukovníka gšt. A 26.9. 1989 bol ustanovený do funkcie veliteľa13. td v Topoľčanoch, ktorú vykonával do 29.4. 1993. Počas výkonu funkcie veliteľa divízie ho prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vymenoval 1.11. 1991 do hodnosti generálmajora a v roku 1992 absolvoval krátkodobý kurz NATO Defence College v Ríme.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR.

Od mája 1993 do septembra 1994 vykonával funkciu riaditeľa sekcie výstavby a ekonomiky Ministerstva obrany SR a od decembra 1994 do októbra 1995 bol riaditeľom sekcie brannej politiky a rozvoja armády MO SR.

V období od 1.11. 1995 do 28.10. 1999 bol pridelencom obrany úradu vojenského pridelenca SR na Ukrajine.

Po skončení predchádzajúcej funkcie bol 1.1 2000 ustanovený za veliteľa 1. Armádneho zboru v Topoľčanoch a po jeho reorganizácii v rámci Armády SR sa 1.4. 2000 stal veliteľom domobrany s veliteľstvom v Topoľčanoch. Túto funkciu vykonával až do jej zrušenia v septembri 2002.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v OS SR ho prezident 5.12. 2002 povýšil do hodnosti generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

Dňa 31.12. 2002 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Generálmajor Ing. Ján Pančík je ženatý, má tri deti a žije v Práznovciach, okres Topoľčany.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1978, Za ukreplenije bojevogo sodružestva – 1982 (sov), Za zásluhy o obranu vlasti – 1983, Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st. – 1988, Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1998, Orden Žukova – 1998 (sov), Za vernosť ozbrojeným silám SR III. st. – 2003, 15. rokov Ozbrojených síl Ukrajiny – 2007 (ukr), Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2009 (KGSR), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. st. – 2013 (KGSR),


« späť