* 08.05.1961

Vojenskú kariéru začal ako študent na Dvojročnej dôstojníckej škole v Martine roku 1979. Po jej ukončení 12.7. 1981 bol vymenovaný do hodnosti podporučíka, premiestnený k 60. tankovému pluku v Kežmarku a ustanovený do funkcie veliteľa tankovej čaty. Po krátkom čase prevzal funkciu veliteľa roty a k 1.11. 1982 bol mimoriadne povýšený do hodnosti poručíka. V rokoch 1983 – 1987 študoval na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove na Morave, kde bol 1.10.1984 povýšený do hodnosti nadporučíka.

Po ukončení štúdia pôsobil v 55. motostreleckom pluku v Trebišove, najprv ako náčelník štábu tankového práporu v rokoch 1987 – 1988 a potom až do roku 1991 ako veliteľ tankového práporu.

Počas výkonu týchto funkcií bol 1.10. 1987 povýšený na kapitána a 1.10. 1990 do hodnosti majora.

V roku 1988 absolvoval zdokonaľovací kurz pre veliteľov a náčelníkov štábov práporov vo VVS PV vo Vyškove na Morave.

Od roku 1991 študoval v Akadémii národnej obrany vo Varšave (Poľsko), od 1.1. 1993 už v služobnom pomere vojaka z povolania Armády SR. Po absolvovaní štúdia v lete toho roka prevzal funkciu zástupcu veliteľa 60. tankového pluku v Kežmarku. Od roku 1994 bol vyčlenený do funkcie vedúceho skupiny taktiky zväzkov a útvarov Katedry mechanizovaného a tankového vojska Vojenskej akadémie SNP v L. Mikuláši, ktorú vykonával (od 1.1. 1996 v hodnosti podplukovníka) do roku 1996.

V rokoch 1996 – 1997 absolvoval interné štúdium Vojnovej akadémie pozemného vojska v USA. Po jej ukončení pôsobil do roku 2000 v Stredisku strategických štúdií Ministerstva obrany SR v Bratislave ako vedúci oddelenia vojensko-strategických štúdií s polročným poverením zastupovania riaditeľa strediska.

K 22.9. 1998 bol ministrom mimoriadne povýšený do hodnosti plukovníka.

V rokoch 2000 – 2001 pracoval na Ministerstve obrany SR ako vedúci oddelenia koordinácie obranných programov – zástupca riaditeľa odboru sekcie obrannej politiky a obranného, plánovania.

Od roku 2001 pracoval ako vedúci sekretariátu – tajomník ministra obrany SR a v roku 2002 sa stal riaditeľom Kancelárie ministra obrany SR.

V roku 2002 bol premiestnený na GŠ OS SR, kde pôsobil ako náčelník štábu personálneho manažmentu, zodpovedný za zmenu personálnej štruktúry, prechod na plne profesionálne ozbrojené sily a vytvorenie nového systému personálneho manažmentu.

Dňa 28.8. 2003 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od roku 2006 do 30.9. 2010 pôsobil ako vojenský predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli (Belgicko). Dňom 1.9. 2008 bol povýšený na generálmajora.

Po ukončení činnosti v Bruseli bol ustanovený do funkcie náčelníka Štábu strategického plánovania, ktorú vykonával do 22.12. 2010.

K 22.12. 2010 na vlastnú žiadosť skončil služobný pomer profesionálneho vojaka.

Generálmajor Ing. Jaroslav Kuča je ženatý a žije v Bratislave.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky.

Od roku 2004 do vzniku bol členom Prípravného výboru.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2003,   Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách IV. st. – 2004,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2004,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2004,   Medaila Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2005,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   

« späť