* 19.05.1954

Narodil sa 19.5.1954 v Nižnej Šuňave.

KARIÉRA:

Vysokú vojenskú leteckú školu v Košiciach absolvoval v odbore veliteľsko – organizátorskom a letecko – pilotnom v rokoch 1973 – 77, kedy bol 16.7.1977 prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka. Svoju vojenskú kariéru začal v tom istom roku na leteckej základni v Mošnove p. Radhoštěm vo funkcii pilota stíhacieho letectva PVOŠ v 8. stíhacom leteckom pluku (slp) na lietadlách MiG – 21, kde bol 1.10.1979 povýšený do hodnosti nadporučíka. Neskôr, v rokoch 1982 – 92, zastával rôzne veliteľské funkcie v 11. slp v Žatci na lietadlách MiG 23MF : 1982 – 88 zástupca veliteľa letky, 1988 – 90 veliteľ letky a v rokoch 1990 – 92 zástupca veliteľa pluku. V roku 1988 absolvoval trojmesačný preškoľovací kurz na lietadlá MiG – 29 na leteckej základni Lugovaja v ZSSR (od roku 1991 – Kazachstan). V priebehu uvedených rokov bol 1.10.1981 povýšený do hodnosti kapitána, 1.5.1985 do hodnosti majora a 1.5.1989 do hodnosti podplukovníka. Po zániku čs. armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR a od 1.1.1993 zastával funkciu zástupcu veliteľa pluku pre letovú prípravu na leteckej základni na Sliači. S vytvorením 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany Armády SR v roku 1994 s veliteľstvom vo Zvolene bol ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia inšpektorov letectva 3. zLaPVO a 1.1.1997 bol povýšený do hodnosti plukovníka.

V rokoch 1997 – 98 absolvoval ročné štúdium na Vojnovej škole letectva v Maxwell AFB Alabama (USA) a získal označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.). V rokoch 1998 – 99 bol veliteľom 3. z LaPVO. Po reorganizácii útvarov, zväzkov a zväzov Armády SR a po vytvorení vzdušných síl Armády SR od 1.1.2000 bol ustanovený do funkcie ich veliteľa so sídlom vo Zvolene. Túto funkciu vykonával do decembra 2005. V priebehu vojenskej služby nalietal celkom 1700 hodín na lietadlách typu L-29, L-39, MiG-21F a 21PF, MiG-23MF a MiG-29.

Dňa 3.9.1999 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora a 5.12.2002, v súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR, povýšil do hodnosti generálmajora, ako druhej generálskej hodnosti.

V decembri 2005 bol vymenovaný za vojenského pridelenca SR vo Veľkej Británii.

Dňom 15.12. 2009 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka OS SR.
Od 1.6. 2012 do 1.6.2015 pôsobil vo funkcii vedúceho Úradu vojenského letectva MO SR.
 
Generálmajor Ing. Jozef Dunaj je ženatý a žije v Sliači.
Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 24. júna 2011.

VYZNAMENANIA:

Za službu vlasti (1983), Za zásluhy o obranu vlasti (1988), Za zásluhy o Československú ľudovú armáda II. st. (1987), Za dlhodobú a obetavú prácu pre rozvoj ČSĽA (1989), Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. (1998), Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. (1998), Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. (2001), Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. (2004), Za službu v mierových a pozorovateľských misiách (2004), Odznak náčelníka GŠ OS SR III. tr. (2007), Pamätná medaila ministra obrany k 15. výročiu vzniku OS SR (2008), Medaila vojenského obranného spravodajstva III. st. (2008), Čestný odznak ozbrojených síl SR (2008).
 

« späť