* 09.04.1959

Narodil sa 9. apríl 1959 v Nitre 

V roku 1974 ukončil základnú deväťročnú školu v Nových Sadoch. V rokoch 1974 – 1978 bol žiakom Vojenského gymnázia SNP v Banskej Bystrici.

V období rokov 1978 – 1982 študoval na Vysokej vojenskej škole Pozemného vojska vo Vyškove, odbor veliteľsko-inžiniersky – motostrelecký. V priebehu štúdia bol dňom 1.9. 1981 vymenovaný do hodnosti podporučíka. Štúdium úspešne ukončil a 11. júla 1982 ho povýšili do hodnosti poručíka. V rokoch 1982 – 1987 vykonával nasledovné veliteľské funkcie:

august 1982 – máj 1983 veliteľ motostreleckej čaty v 8. msp v Bratislave;

máj 1983 – október 1983 veliteľ 4. motostreleckej roty 8. msp;

 

október 1983 – október 1985 zástupca veliteľa 2. mspr 8. msp;

október 1985 – august 1987 veliteľ 3. mspr 8. msp.

V priebehu uvedenej služby bol 1. októbra 1984 mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučíka a 1. 10. 1986 do hodnosti kapitána.

V septembri 1987 ho vyslali na trojročné interné štúdium na Vojenskú akadémiu (VA) M. V. Frunze v Moskve (ZSSR), v špecializácii veliteľsko-štábej, operačne-taktickej, vševojskovej, ktorú skončil v júli 1990. Počas štúdia bol 1. októbra 1989 povýšený do hodnosti majora. Po ukončení štúdia ho v septembri 1990 ustanovili do funkcie zástupcu veliteľa 8. msp. Vo funkcii zotrval do októbra 1992.

Od 1. novembra 1992 až do mája 1995 bol veliteľom 10. tankového pluku v Martine.

Po vzniku Slovenskej republiky od 1. januára 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Dňa 1. januára 1994 bol mimoriadne povýšený do hodnosti podplukovníka.

Od júna 1995 do októbra 1998 vykonával funkciu tajomníka ministra obrany – zástupcu vedúceho sekretariátu ministra obrany SR. Za dosahovanie výborných výsledkov v práci bol k 1. septembru 1996 mimoriadne povýšený ministrom obrany SR do hodnosti plukovníka.

Od novembra 1997 do februára 1998 absolvoval orientačný kurz štábnych dôstojníkov pri Vysokej škole obrany (Holandsko).

Po skončení kurzu, v období rokov 1998 – 2000, zastával nasledovné funkcie:

·     november 1998 – február 1999 riaditeľ oddelenia protokolu ministra obrany SR,

·     marec 1999 – 31. máj 1999, zaradený do personálnej zálohy riaditeľa Kancelárie Ministerstva obrany SR;

·     jún 1999 – január 2000 vedúci starší dôstojník – špecialista oddelenia verifikácie a rozvoja zmlúv Slovenského verifikačného centra sekcie integrácie a zahraničných vzťahov MO SR,

január 2002 – september 2002 náčelník Kancelárie náčelníka Generálneho štábu Armády SR.

V období rokov 2001 – 2002 študoval na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v Londýne (V. Británia), ktorú úspešne zakončil 7. decembra 2002 a získal označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.).

Od 1. januára 2003 ho ustanovili do funkcie náčelníka Štábu operácií a výcviku GŠ Ozbrojených síl SR, ktorú vykonával do konca januára 2005.

Prezident SR ho 28. augusta 2003 vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od 1. februára 2005 bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka Generálneho štábu.

8. mája 2005 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálmajora a 1. januára 2007 do hodnosti generálporučíka.

Od 1. októbra 2010 pôsobil ako vojenský predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli (Belgicko).

Od 1. októbra 2013 zastáva funkciu prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Generálporučík Ing. Peter Gajdoš žije v Bratislave. Je ženatý a s manželkou Jelenou má dve dcéry.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Od roku 2004 bol členom prípravného výboru.

V rokoch 2008 až 2010 zastával funkciu predsedu Klubu generálov SR.

 

Vyznamenania

 

 

Za službu vlasti – 1987,   Za zásluhy o československú ľudovú armádu II. st. – 1992,   Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st. – 1984,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2003,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách IV. st. – 2004,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. st. – 2004,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky III. tr. – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. a II. st. – 2006,   Pamätná medaila ministra obrany k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila náčelníka GŠ OS SR III. st. – 2009,   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2013 (KGSR),   Medaila vojenskej spravodajskej služby II. st. – 2011,   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR), 

 

« späť