* 06.11.1957

Životopis

Základnú deväťročnú školu ukončil v Rajeckých Tepliciach 1972 a po skončení gymnázia v Žiline v roku 1976 splnil podmienky na prijatie na Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach. Počas štúdia bol 1. 3. 1980 vymenovaný do prvej dôstojníckej hodnosti podporučíka a prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania. Po skončení štúdia odboru veliteľsko – organizačného, leteckého pilotného dňa 15. 7. 1980 v hodnosti poručíka, mu bol priznaný titul inžinier. Dňom 15. 7. 1980 bol premiestnený do podriadenosti veliteľa 10. leteckej armády a určený do výcvikovej skupiny pilotov stíhacieho a stíhacieho – bombardovacieho letectva. Od 10. 9. 1980 bol ustanovený do funkcie pilota 3. letky 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku 34. stíhacej bombardovacej divízie 10. leteckej armády v Přerove. Od 27. 11. 1981 vykonával v tom istom pluku funkciu staršieho pilota 2. roja 1. letky. Dňa 1. 8. 1982 získal kvalifikáciu pilota 2. triedy stíhacieho bombardovacieho letectva na nadzvukových lietadlách a 1. 10. 1982 ho povýšili na nadporučíka. Od 20. 4. 1983 prevzal funkciu veliteľa 4. roja 2. letky 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku, 1. 2. 1984 získal kvalifikáciu pilota 1. triedy a 1. 10. 1984 bol povýšený do hodnosti kapitána. 31. 10. 1984 prevzal funkciu veliteľa 2. roja 2. letky a od 13. 11. 1986 zástupcu veliteľa 2. letky 6. stíhacieho bombardovacieho pluku.Dňa 5. 10. 1987 prevzal v hodnosti majora funkciu zástupcu veliteľa 6. stíhacieho bombardovacieho pluku. 1. 10. 1990 ho povýšili na podplukovníka a vyslali na trojročné interné postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii Brno, odbor veliteľsko – štábny, letecký. Dňa 23. 12. 1992 bol z funkcie odvolaný, preradený na diaľkové štúdium a od 28. 12. 1992 premiestnený s určením pre výkon funkcie na Vojenskom veliteľstve Východ. Od 30. 12. 1992 bol ustanovený do funkcie veliteľa 3. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku veliteľstva letectva a PVO veliteľstva Armády SR na letisku Kuchyňa. V roku 1993 ukončil diaľkové štúdium na VA Brno a od 26. 9. do 16. 12. 1994 bol vyslaný do kurzu anglického jazyka v British Council v Bratislave. Od 31. 12. 1994 prevzal funkciu veliteľa krídla – zástupcu veliteľa 33. leteckej základne 3. zboru letectva a PVO Generálneho štábu Armády SR v Kuchyni.Od 6. 6.  do 30. 6. 1995 ho vyslali do dôstojníckeho kurzu pre bezpečnosť letov – FSO vo Francúzskom inštitúte bezpečnosti letov v Paríži. Dňa 8. 4. 1997 bol odvolaný z funkcie veliteľa krídla a vyradený z výcvikovej skupiny výkonných letcov – pilotov. Následne bol dňom 8. 4. 1997 vyslaný na špeciálnu jazykovú prípravu vo Vojenskom jazykovom inštitúte Leckland AFB v Texase a od 19. 6. 1997 na jednoročné interné štúdium Veliteľskej a štábnej školy letectva Maxwell AFB Alabama, odbor veliteľsko – štábny, operačný, smer letectvo. Prípravu ukončil 18. 6. 1998 a od 15. 7. 1998 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa 33. leteckej základne 3. zboru letectva a PVO GŠ Armády SR. 19. 6. 1998 bol opäť zaradený do výcvikovej skupiny výkonných letcov – pilotov. Dňa 1. 4. 2000 bol ustanovený do funkcie veliteľa 33. leteckej základne a povýšený do hodnosti plukovníka.Od 1. 10. 2001 po reorganizácii 33. leteckej základne na 2. leteckú základňu zastával funkciu veliteľa 2. leteckej základne Vzdušných síl Armády SR. V dňoch 3. 11. – 14. 12. 2002 bol v kurze anglického jazyka na Univerzite Ripon and York St. John vo Veľkej Británii, 4. 1. 2003 bol odvolaný z funkcie a vyslaný na interné štúdium na Kráľovskej akadémii obranných štúdií – RCDS v Londýne a po jej absolvovaní mu bolo priznané označenie gšt. Dňa 7. 12. 2003 prevzal funkciu zástupcu náčelníka štábu v Štábe operácií a výcviku GŠ OS SR.Dňom 1. 1. 2005 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa veliteľstva Vzdušných síl OS SR. Dňa 8. 5. 2005 bol prezidentom SR vymenovaný do hodnosti brigádneho generála a 1. 11. 2005 ustanovený do funkcie veliteľa vzdušných síl – pilota veliteľstva Vzdušných síl OS SR. 1. 1. 2007 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálmajora.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1985Čestný odznak OS SR III. st. – 2001Air Force Distinquished Service Medal (USA) – 2002Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2004Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu ukončenia 2. sv. vojny – 2005Za službu v mierových a pozorovateľských misiách iii. st. – 2005Za vernosť OS SR II. st. – 2005Strieborná medaila náčelníka GŠ Slovinskej armády za spoluprácu a priateľstvo (slovinská) – 2006Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2007Čestný odznak OS SR – 2007Za vernosť Ozbrojeným silám SR III. st. – 2008Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku OS SR – 2008

« späť