* 13.10.1961

Po skončení Základnej deväťročnej školy v Starej Turej sa v roku 1976 stal žiakom Vojenského gymnázia SNP v Banskej Bystrici.

V príprave na vojenské povolanie pokračoval od roku 1980 v štúdiu na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach, odbor letecký, pilotný (pilot dopravného lietadla).

Po jej absolvovaní bol 15.7. 1984 vyradený v hodnosti poručíka a zaradený do funkcie druhého pilota lietadla L-410 v 1. dopravnom výsadkovom leteckom pluku v Mošnove.

Vykonával ju, od 1.10. 1986 v hodnosti nadporučíka, do marca 1987. Následne začal lietať na lietadlách L-410 a An-24 ako kapitán lietadla a inštruktor výcviku pilotov.

K 1.10.m 1988 ho povýšili do hodnosti kapitána.

V auguste 1989 bol premiestnený do Piešťan a ustanovený za kapitána lietadla – učiteľa lietania na lietadlách L-410 v 3. leteckom školskom pluku Školiaceho a výcvikového strediska letectva a PVO.

Dňom 1.11. 1991 bol povýšený na majora.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR, vo funkcii zástupcu veliteľa dopravnej letky 2. zmiešaného leteckého pluku v Piešťanoch. Roku 1994 absolvoval Kurz bezpečnosti lietania v Transport Canada Training Institute v Cornwalle v Kanade a na konci toho roka bol ustanovený do funkcie veliteľa krídla (neskôr letky) – zástupcu veliteľa 32. leteckej základne v Piešťanoch.

V roku 1995 ho vyslali do Kurzu bezpečnosti lietania v Inštitúte bezpečnosti lietania v Paríži a v nasledujúcom roku absolvoval Veliteľskú štábnu školu Kráľovského letectva, odbor veliteľsko-štábny, v Bracknelli vo Veľkej Británii.

Dňom 1.1. 1996 ho povýšili na podplukovníka a od januára 1997 vykonával funkciu zástupcu veliteľa 32. leteckej základne.

V apríli 1999 bol poverený výkonom funkcie odborného referenta-poradcu skupiny pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách v zahraničí GŠ ASR SHAPE (Belgicko).

V tom istom roku absolvoval Multinational Staff Officers Orrientation Course v NATO School v nemeckom Oberamergau a v roku 2001 International Commanding Officers Course v Norvegian Defence International Centre v Camp Sessvollmoen v Nórsku.

Po jeho skončení bol v júni 2001 zaradený na funkciu vedúceho staršieho dôstojníka-špecialistu oddelenia krízového manažmentu Štábu pre plánovanie operácií GŠ ASR.

Od októbra 2001 vykonával funkciu náčelníka oddelenia bežných plánov Správy operácií Štábu pre koordináciu velenia operácií GŠ ASR. V rokoch 2002-2003 študoval na Akadémii obrany NATO v Ríme.

Na začiatku januára 2003  sa stal náčelníkom oddelenia-zástupcom náčelníka odboru vnútorného riadenia GŠ OS SR.

Už v apríli toho roka však bol preradený na funkciu staršieho smerového dôstojníka pre letectvo a PVO Úradu národného vojenského predstaviteľa OS SR pri Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR, SHAPE v Belgicku.

V júli 2003 bol napokon poverený výkonom funkcie vedúceho kontaktného tímu pri SHAPE Zastúpenia OS SR pri Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO.

K 1.8. 2005 bol povýšený na plukovníka a následne vymenovaný za veliteľa Centra riadenia vzdušných operácií OS SR vo Zvolene. V roku 2006 riadil reorganizáciu niekoľkých útvarov vzdušných síl, z ktorých bola vytvorená brigáda velenia, riadenia a prieskumu Vzdušných síl OS SR vo Zvolene, a stal sa jej prvým veliteľom. V tom istom roku absolvoval Combined Air and Space Operations Senior Staff Course v 705th Training Squadron v Hurlburt Fielde na Floride V USA.

Na základe vzdelania dosiahnutého v zahraničí mu veliteľ Národnej akadémie obrany v L. Mikuláši dňa 24.7. 2007 priznal právo používať označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt).

Od 1.2. 2008 do 30.9. 2011 vykonával funkciu zástupcu veliteľa veliteľstva Vzdušných síl OS SR.

Dňa 2.9. 2008 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od 1.10. 2011 do 30.6. 2012 pôsobil vo funkcii náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilosti GŠ OS SR.

Dňom 1.7. 2012 prevzal funkciu veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR, ktorú vykonával do 31.07.2013.

Brigádny generál Ing. Ľubomír Svoboda je ženatý.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 23. septembra 2008.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1987,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1997,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2005,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2006,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2007,   Za vernosť ozbrojeným silám SR I. st. – 2008,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 1995,   Odznak náčelníka GŠ OS SR III. tr. – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2011,   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2012,  

« späť