* 14.04.1959

Narodil sa 14. apríla 1959 v Krupine.

Ako absolvent základnej deväťročnej školy začal študovať na Vojenskej strednej odbornej škole leteckej v Prešove. Špecializáciu technik pre leteckú výzbroj s maturitou ukončil 15.7. 1978 vyradením v hodnosti rotmajstra v ďalšej službe.

Neskôr ho vybrali na štúdium Vysokej vojenskej leteckej školy (VVLŠ) SNP v Košiciach, odbor veliteľsko-organizátorsky, letecký pilotný, prúdový. V priebehu štúdia bol od 1.9. 1981 ešte v hodnosti rotmajstra prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania a 1.10. 1981 povýšený do hodnosti nadrotmajstra.

Štúdium na VVLŠ ukončil 11. 7.1982, bol mu priznaný titul inžiniera a bol vymenovaný do hodnosti poručíka a premiestnený do podriadenosti veliteľa proti- vzdušnej obrany štátu (PVOŠ) ČSĽA. Súčasne ho menovali do výcvikovej skupiny

pilotov stíhacieho a stíhacieho bombardovacieho letectva.

Dňom 1.9. 1982 prevzal funkciu pilota stíhacej letky 1. stíhacieho leteckého pluku 3. divízie PVOŠ v Českých Budějoviciach. K 1.1. 1984 bol povýšený do hodnosti nadporučíka a 8.10. 1985 ustanovený do funkcie veliteľa roja stíhacej letky 1. slp 3. divízie PVOŠ. Dňa 1.9. 1986 získal kvalifikáciu pilota 2. triedy stíhacieho letectva na nadzvukových lietadlách a 1.10. 1986 ho povýšili na kapitána.

Od 17.10. 1986 zastával funkciu staršieho pilota stíhacej letky 1. slp 3. divízie PVOŠ. 25.3. 1987 bol ustanovený za veliteľa roja stíhacej letky 1. slp 3. div. PVOŠ. 1.7. 1987 sa stal pilotom 1. triedy stíhacieho letectva 1.10. 1989 bol povýšený do hodnosti majora. V období od 1.11. 1992 do 16.12. 1992 bol na jazykovej príprave vo Vzdelávacom centre ozbrojených síl Veľkej Británie v Beaconsfielde.

Dňa 16.12. 1992 ho premiestnili k 1. divízii PVOŠ. Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky vo funkcii veliteľa roja 3. stíhacej letky 1. slp 1. divízie PVO veliteľstva letectva a PVO Armády SR na letisku Sliač. Z tejto funkcie bol 7.1. 1993 vyslaný na Kráľovskú leteckú štábnu školu (RAFSC) v britskom meste Bracknell, kde absolvoval interné postgraduálne štúdium so špecializáciou veliteľsko-štábnou, leteckou, ktorú ukončil 10.12. 1993.

Po skončení štúdia bol ustanovený od 1.1. 1994 do funkcie zástupcu veliteľa 3. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku veliteľstva letectva a PVO Armády SR na letisku Kuchyňa a 1.5. 1994 bol povýšený hodnosti podplukovníka.

Dňa 1.8. 1994 prevzal funkciu veliteľa3. leteckej základne v Kuchyni a po jej reorganizácii od 31.12. 1994 funkciu veliteľa 33. leteckej základne v tej istej posádke.

31.12. 1997 bol povýšený do hodnosti plukovníka a dňom 24.3. 2000 ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia operačných štandardov správy pre integráciu a štandardizáciu Generálneho štábu Armády SR.

V januári 1998 bol zaradený do výcviku kozmonautov pre vesmírnu stanicu MIR spolu s pplk. Michalom Fulierom, mjr. Ivanom Bellom a kpt. Miroslavom Grošaftom.

Od 28.3. 2000 bol vyslaný absolvovať jazykovú prípravu vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase a od 12.6. 2000 pokračoval v štúdiu na Vojnovej škole letectva Maxwell AFB v Alabame, oboje v USA. Prípravu v Spojených štátoch ukončil 5.6. 2001 a bolo mu priznané označenie plukovníka generálneho štábu (gšt).

Od 1.1. 2002 bol ustanovený do funkcie náčelníka sekretariátu Štábu pre koordináciu velenia operácii Generálneho štábu ASR. 1.1. 2003 bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka Štábu operácií a výcviku GŠ OS SR.

Od 1.9.2003 bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR a ustanovený do funkcie vedúceho kontaktného tímu SHAPE Zastúpenia Ozbrojených síl SR pri Stálej delegácii SR pri NATO. Dňom 26.8. 2004 ho prezident SR vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála.

Dňom 1.11. 2005 prevzal funkciu vedúceho Úradu národného vojenského predstaviteľa ÚNVP) pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) Vojenského zastúpenia Stálej delegácie SR pri NATO a EÚ. Dňa 31.7. 2007 sa ukončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, 1.8. 2007 bol zaradený do personálnej zálohy.

Od 1.11. 2007 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne. Po premiestnení bol od 1.1. 2008 ustanovený do funkcie náčelníka Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania GŠ OS SR.

Prezident SR ho 23.1. 2008 povýšil do hodnosti generálmajora a po reorganizácii Generálneho štábu OS SR bol 1.6. 2009 ustanovený do funkcie náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilosti GŠ OS SR.

Od 25. mája 2010 do 15. septembra 20012 vykonával funkciu veliteľa Vzdušných síl OS SR.

Od roku 16. 9. 2012 bol odvolaný z doterajšej funkcie a vyčlenený pre plnenie úloh Ministerstva obrany SR. Od augusta 2013 bol vymenovaný ako pridelenec obrany SR v USA.

Generálmajor Ing. Martin Babiak je ženatý, otec dvoch detí a žije v Malackách.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od roku 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1988,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1977,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2006,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2009,   Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR II. st. – 2009,   Medaila vojenskej spravodajskej služby I. st. – 2009,   Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca II. svetovej vojny – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenia vlasti – 2010, Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. St. – 2010 (čes.),   Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2010,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. st. – 2011,   Medaila Vojenskej polície II. st. – 2011,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky I. st. – 2011,

« späť