* 11.12.1962

Po ukončení Základnej deväťročnej školy v obci Súľov-Hradná v roku 1977 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Považskej Bystrici.

Roku 1981 sa stal poslucháčom Vysokej vojenskej technickej školy Česko-slovensko-sovietskeho priateľstva (VVTŠ) v Liptovskom Mikuláši. V priebehu štúdia vykonal od 1.8. 1981 do 31.12. 1981 náhradnú vojenskú službu a 1.1. 1981 bol v hodnosti rotmajstra prijatý za vojaka z povolania.

Na VVTŠ v L. Mikuláši absolvoval študijný odbor veliteľsko-inžiniersky, protivzdušnej obrany pozemného vojska.

Dňa 14.7. 1985 bol vymenovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručíka a bol mu priznaný titul inžinier. Dňom 2.8. 1985 bol ustanovený do funkcie zástupcu

veliteľa 3. palebnej batérie 9. protilietadlového pluku v Strakoniciach, následne v máji 1986 sa stal veliteľom 3. palebnej batérie a k 1.10. 1987 bol povýšený do hodnosti nadporučíka. Dňa 3.10. 1991 bol v hodnosti kapitána (povýšený 1.10. 1990) ustanovený do funkcie veliteľa 5. palebnej batérie 14. protilietadlového raketového pluku (plrp) v Rožňave.

V januári 1992 bol ustanovený do  funkcie zástupcu veliteľa 14. plrp a 1.9. 1992 bol vyslaný do jedenásťmesačného interného akademického kurzu 1. stupňa, smer riadenie obrany štátu, špecializácia PVO, pri Vojenskej akadémii v Brne. Po jeho ukončení 30.7. 1993 ho premiestnili do podriadenosti veliteľa Armády SR a ustanovili na post veliteľa 171. plrp v Rožňave a 1.9. 1994 povýšili do hodnosti majora.

Dňa  31.12. 1994 prevzal funkciu veliteľa 35. protilietadlovej raketovej brigády v Rožňave a 1.12. 1996 bol povýšený do hodnosti podplukovníka. V období od 28.9.1998 do 18.12. 1998 absolvoval intenzívny kurz nemeckého jazyka v Bratislave a vo februári 1999 bol vyslaný do kurzu nemeckého jazyka v Spolkovom jazykovom inštitúte Hürth v Nemeckej spolkovej republike. Následne od 1.8. 1999 pokračoval v jednoročnom internom štúdiu na Veliteľskej akadémii generálneho štábu v Hamburgu, v odbore veliteľsko-štábnom, operačnom – smer letectvo. Štúdium ukončil v novembri 2000 a bolo mu priznané označenie plk. gšt.

Dňa 18.11. 2000 bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka štábu logistiky vzdušných síl GŠ ASR vo Zvolene a súčasne povýšený do hodnosti plukovníka gšt.

V čase od 17.9. 2001 do 7.12. 2001 absolvoval jazykový kurz anglického jazyka na súkromnej jazykovej škole vo Zvolene.

Dňom 1.7. 2002 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu veliteľstva Síl výcviku a podpory (VSVaP) OS SR. V období od 2.9. 2003 do 19.12. 2003 absolvoval kurz anglického jazyka v Detašovanom jazykovom pracovisku v Trenčíne. A od 17.1. 2004 do 16.5. 2004 bol vyslaný do kurzu anglického jazyka v jazykovej škole (Canadian Forces Language School – CFLS) na vojenskej základni Borden v Kanade.

Dňa 18.12. 2004 prevzal funkciu zástupcu veliteľa VSVaP v Trenčíne. V uvedenej funkcii bol prezidentom SR 8.5. 2005 vymenovaný do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála.

Od 12.1. 2007 do 25.3. 2007 bol v intenzívnom kurze anglického jazyka na vojenskej základni Borden v Kanade.

Od 30.7. 2007 do 1.2. 2008 absolvoval kurz vyšších dôstojníkov na Obrannej akadémii NATO v Ríme.

1.8. 2008 prevzal funkciu zástupcu veliteľa Veliteľstva pozemných síl v Heidelbergu (NSR) v štruktúrach NATO. Bol veliteľom skupiny spoločnej logistickej podpory pre rotácie NRF 13. Od janára  do júla  2010 zastával funkciu prvého veliteľa skupiny spoločnej logistickej podpory v operácii KFOR(KOSOVO v Prištine.

Dňom 1.9. 2010 sa stal náčelníkom Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR a od 18.4. 2011 vykonával funkciu náčelníka Štábu pre operácie GŠ OS SR. K 4.5. 2011 ho prezident SR povýšil na generálmajora. Od 1.10. 2011 do 30.9. 2013 pôsobil ako 1. zástupca náčelníka GŠ OS SR.

1.10. 2013 bol odvolaný z doterajšej funkcie a vyčlenený pre plnenie úloh Ministerstva obrany SR a bol vymenovaný ako vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a  v Bruseli

Generálmajor Ing. Miroslav Kocian je ženatý a žije v Rožňave.

Ja zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania:

Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1997,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. st. – 2002,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky I. tr. – 2004,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2005,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky III. tr. – 2006,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky I. st. – 2006,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. tr. – 2010,   Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti – 2010,  Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii KFOR – 2010,   Non-Article 5 NATO Medal for service with NATO in relation to the Balkans Operation during the period – 2010,   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR II. tr. – 2011,   Odznak Zaslúžilý technik PVO – 2012,  

 

« späť