* 01.08.1952

Od roku 1971 bol poslucháčom Dvojročnej dôstojníckej školy (DDŠ) pri Fakulte veliteľsko-organizátorskej (1. fakulta) Vojenskej akadémie A. Zápotockého (VA AZ) so sídlom vo Vyškove na Morave. V priebehu štúdia vykonal vojenskú základnú službu.

Po absolvovaní DDŠ bol 1.8.1973 prijatý do ďalšej činnej služby v hodnosti podporučíka a následne vykonával funkcie veliteľa tankovej čaty a tankovej roty.

Dňom 1.5. 1975 ho prijali do služobného pomeru vojaka z povolania a povýšili ho do hodnosti poručíka.

V auguste 1975 bol vyslaný na interné štúdium Vysokej vojenskej školy pozemného vojska generála L. Svobodu vo Vyškove na Morave, odbor veliteľsko-

organizátorský, tankový. Po jeho skončení v júli 1978 pôsobil v 10. Tankovom pluku v Martine, kde postupne vykonával funkciu náčelníka štábu 2. tpr (september 1978 – september 1979), zástupcu veliteľa tankového práporu (september 1979 – august 1981) a veliteľa tankového práporu (august 1981 – jún 1983).

Počas služby bol 1.10. 1979 povýšený do hodnosti nadporučíka a 1.10. 1982 do hodnosti kapitána.

Po absolvovaní jazykovej prípravy na VA AZ v Brne študoval od septembra 1983 na Vojenskej akadémii M.V. Frunze v Moskve, špecializácia veliteľsko-štábna, operačno-taktická, vševojsková. Počas štúdia absolvoval mesačnú stáž v 15. tp v Martine vo funkcii zástupcu veliteľa pluku a 1.10. 1985 bol povýšený do hodnosti majora. Štúdium skončil v júli 1986.

Od októbra 1986 bol ustanovený za náčelníka štábu 15. tp a 1.5. 1987 sa stal veliteľom tohto útvaru. Dňom 1.2. 1991 prevzal funkciu veliteľa 10. tp. Počas výkonu služby bol 1.10. 1989 povýšený do hodnosti podplukovníka a 15.9. 1991 do hodnosti plukovníka. Od septembra 1992 do júna 1993 absolvoval Vyšší akademický kurz generálneho štábu na Vojenskej akadémii v Brne, odbor riadenia obrany štátu – operačný, na základe čoho bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt.).

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR.

V septembri 1993 bol ustanovený na funkciu zástupcu veliteľa 13. td v Topoľčanoch. Po reorganizácii divízie na 1. armádny zbor sa 1.11. 1994 stal zástupcom jeho veliteľa, od apríla 1996 do júna 1996 bol poverený výkonom funkcie veliteľa zboru a od januára 1997 do februára 1999 vykonával funkciu veliteľa zboru.

Dňa 20. augusta 1998 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora.

Na začiatku roka 2000 bol premiestnený do Bratislavy a ustanovený do funkcie náčelníka štábu logistiky GŠ ASR. Od 1.10. 2001 pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR ho prezident SR dňa 5.12. 2002 povýšil do hodnosti generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

Následne od 30.1. 2003 do 16.12. 2004 zastával funkciu veliteľa pozemných síl OS SR v Trenčíne.

Dňom 17.12. 2004 bol na vlastnú žiadosť prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Generálmajor Ing. Oto Nečas je ženatý a žije v Bratislave.

 

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

 

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1979,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1984,   Za ukreplenije bojevogo sodružestva – 1985 (sov),   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1987,    Za dlhodobú a obetavú prácu pre rozvoj Československej ľudovej armády – 1989,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2003,    Za službu v mierových pozorovateľských misiách – 2004,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),    

« späť