* 20.06.1952

Narodil sa 20.6.1952 v Lazisku.

KARIÉRA:
Ako absolvent Vojenskej strednej odbornej školy v Liptovskom Mikuláši bol v hodnosti rotného 1.9.1971 ustanovený do funkcie veliteľa rádiolokátora ďalekého dosahu 63. rádiotechnického práporu s veliteľstvom v Trnave. Po vykonaní dôstojníckych skúšok bol 1.5.1973 vymenovaný do hodnosti podporučíka a v septembri toho roku vyslaný na interné štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole v L. Mikuláši. Po jeho skončení v hodnosti poručíka, vykonával funkcie : 1976 – 77 – zástupca veliteľa roty pre technické veci, 1977 – 79 – veliteľ rádiotechnickej roty, kde bol 9.5.1979 povýšený do hodnosti nadporučíka, 1979 – 1981 – náčelník štábu rádiotechnického práporu, 1981 – 1983 – veliteľ rádiotechnického práporu a v tejto funkcii bol 1.5.1982 povýšený na kapitána. V rokoch 1983 – 1986, študoval na Vojenskej veliteľskej škole maršala K. G. Žukova v ZSSR, kde bol povýšený do hodnosti majora. Potom pôsobil v rokoch 1986 – 87 ako starší operačný dôstojník stanovišťa brigády, 1987 – 90 ako vedúci starší dôstojník skupiny bojovej prípravy a bojovej činnosti veliteľstva protivzdušnej obrany štátu (PVOŠ), počas výkonu tejto funkcie bol 1.5.1989 povýšený do hodnosti podplukovníka, 1990 – 91 ako vedúci starší dôstojník – zástupca náčelníka oddelenia bojovej prípravy PVO, 1991 – 92 vo funkcii náčelníka oddelenia rádiotechnického vojska divízie PVO, 1992 – 94 ako náčelník oddelenia operačného použitia PVO a 1994 – 98 ako zástupca veliteľa 3. zboru letectva a PVO, kde bol 1.9.1994 povýšený do hodnosti plukovníka.
V roku 1999 študoval na Kráľovskej akadémii vo Veľkej Británii. V rokoch 2000 – 2002 zastával funkciu zástupcu veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo Zvolene a počas vykonávania tejto funkcie ho 5.12.2002 prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála. V rokoch 2002 – 2003 pôsobil ako vojenský a letecký atašé – radca misie SR pri NATO a v rokoch 2003 – 2006 ako vojenský predstaviteľ vo Vojenskom výbore NATO zastúpenia OS SR pri Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli. Po návrate v rokoch 2006 – 2007 pôsobil ako náčelník štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania GŠ OS SR, kde ho dä´ňa 1.1.2007 prezident SR povýšil do hodnosti generálmajora. 
Dňom 1.1.2008 bol prepustený do zálohy.

VYZNAMENANIA :
Za službu vlasti (1979), Za zásluhy o obranu vlasti (1984), Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. (1986), Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. (1997), Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. (2001), Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. (2006), Za vernosť ozbrojeným silám SR I. st. (2007), Pamätná  medaila ministra obrany SR III. st. (2007), Čestný odznak ozbrojených síl SR II. st. (2007), Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku OS SR (2008) a ďalšie.
Hovorí po anglicky a po rusky.

 

« späť