* 08.04.1940

ŽIVOTOPIS :

Narodený 8.4.1940 vo Vysokej nad Kysucou

Absolvoval jedenásťročnú strednú školu s maturitou v Turzovke a potom študoval v rokoch 1957 až 1962 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V októbri 1962 nastúpil základnú vojenskú službu v posádke Mikulov, kde bol zaradený do školy na dôstojníkov v zálohe. Po jej skončení v júni 1963 bol premiestnený na Vojenskú obvodovú prokuratúru v Prešove, kde v lete 1964 vykonal dôstojnícku skúšku, ako aj skúšku právneho čakateľa prokuratúry. Následne od 1. októbra toho roka bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti nadporučíka a súčasne zaradený na funkciu vyšetrovateľa VOP v Prešove.

Od februára 1966 vykonával funkciu staršieho vyšetrovateľa VOP v Prešove. V júni toho roka ho premiestnili na VOP v Bratislave, kde pôsobil vo funkcii  vyšetrovateľa a od júna 1967 vo funkcii staršieho vyšetrovateľa. K 1.10.1968 bol povýšený na kapitána.

V marci 1970 sa stal námestníkom vyššieho obvodového prokurátora na VOP v Banskej Bystrici a od augusta 1971 vykonával rovnakú funkciu na VOP v Prešove. K 1.10.1973 ho povýšili do hodnosti majora.

Dňom 1.1.1978 bol vymenovaný za náčelníka oddelenia vyšetrovania Vyššej vojenskej prokuratúry (VVP) v Trenčíne. Dňom 1.10.1978 bol povýšený na podplukovníka a 1.5.1983 na plukovníka.

Od 10.10.1989 vykonával funkciu vyššieho vojenského prokurátora v Trenčíne. Počas výkonu týchto funkcií absolvoval v rokoch  1977 až 1981 postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe., v roku 1979 dvojmesačný kurz vyšetrovateľov v Inštitúte doškolovania vyšetrovateľov ministerstva vnútra a prokuratúry ZSSR v Leningrade a v roku 1983 trojmesačnú odbornú stáž vo funkcii staršieho prokurátora Hlavnej vojenskej prokuratúry v Prahe.

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky. Od 9.2.1993 pôsobil vo funkcii náčelníka oddelenia a od 30.11.1993 vo funkcii riaditeľa odboru Hlavnej vojenskej prokuratúry v Bratislave.

Dňom 20.4.1995 bol vymenovaný za námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky – hlavného vojenského prokurátora a dňa 20.8.1998 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora. K 1.4.1999 bol na vlastnú žiadosť prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Žije vo Vyšnom Medzeve a pracuje ako prokurátor na Krajskej prokuratúre v Košiciach.

VYZNAMENANIA :

Za službu vlasti (1975), Za zásluhy o obranu vlasti (1980), Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. st. (1987), Za zásluhy o ochranu hraníc ČSSR (1988), Medaila Zboru nápravnej výchovy SSR (1989), Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. (1989), Pamätná medaila k 50. Výročiu Slovenského národného povstania (1994), Pamätná medaila k 50. výročiu oslobodenia Slovenska a skončenia 2. svetovej vojny (1995), Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I. st. (1998).

« späť