* 29.09.1948

V roku 1974 skončil štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a nastúpil vojenskú základnú službu v 55. motostreleckom pluku v Trebišove. Následne ho ako absolventa vojenskej katedry vysokej školy zaradili do funkcie zástupcu veliteľa strážnej čaty v Čiernej nad Tisou. K 1.9. 1975 bol prijatý do ďalšej činnej služby a nasledujúcim dňom za vojaka z povolania v hodnosti poručíka.

Po dvojmesačnom pôsobení vo funkcii právneho čakateľa na Vojenskej obvodovej prokuratúre v Prešove tam od novembra 1975 vykonával (od 1.5. 1979 v hodnosti nadporučíka) funkciu vyšetrovateľa.

V júli 1979 bol premiestnený do Prahy a ustanovený za staršieho prokurátora Generálnej prokuratúry ČSSR – Hlavnej vojenskej prokuratúry (HVP).

K 11.5. 1982 ho povýšili do hodnosti kapitána a 1.5. 1985 do hodnosti majora.

Od marca 1986 do augusta 1987 pôsobil ako vedúci prokurátor HVP a následne ako náčelník oddelenia HVP. Dňa 1.5. 1989 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a od októbra 1990 vykonával (od 1.11. 1991 v hodnosti plukovníka) funkciu zástupcu námestníka generálneho prokurátora ČSFR – hlavného vojenského prokurátora.

Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR vo funkcii náčelníka oddelenia a od novembra 1993 na poste riaditeľa odboru Generálnej prokuratúry SR – Hlavnej vojenskej prokuratúry v Bratislave.

Dňa 9.12. 1994 bol na vlastnú žiadosť prepustený z ASR a dňom 10.12. 1994 bol preložený do zálohy.

Následne bol vymenovaný za námestníka generálneho prokurátora SR a od 31. januára 1995 do 31. januára 1999 zastával funkciu generálneho prokurátora SR.

Počas jej výkonu, dňa 20.8. 1998, ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora v zálohe.

Generálmajor JUDr. Michal Vaľo je rozvedený a žije v Bratislave.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od roku 2006.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1981, Za zásluhy o obranu vlasti – 1986, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1989, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2012 (KGSR), pamätná medaila náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR k 20. výročiu vzniku OS SR (2013), pamätná medaila ministra obrany SR k 25. výročiu vzniku OS SR (2018), medaila generála Rudolfa Viesta III. stupňa (2016), medaila  Officers´ Solidarity (2017), záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa (2018) a čestný kríž KG SR (2021)

« späť