* 11.05.1949

(* Radatice) je slovenský generál, bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu.

Roku 1971 ukončil Vojenskú akadémiu Antonína Zápotockého vo Vyškove na Morave. Po jej absolvovaní sa stal vojakom z povolania, pričom získal hodnosť poručíka. Následne do roku 1978 vykonával vojenské veliteľské funkcie na úrovni čaty, rota a prápor. V období od roku 1979 až do roku 1982 bol veliteľom prieskumného práporu v Prešove. Od roku 1975 až do roku 1977 absolvoval postgraduálne interné štúdium na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Po jeho skončení vykonal v roku 1978 školenie v 10 mesačnom kurze pre veliteľov plukov v ZSSR. Následne bol v rokoch 1982 až 1984 vo výkone funkcie veliteľa motostreleckého pluku v Trebišove. Od roku 1984 až do roku 1994 postupne vykonával funkcie zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a veliteľa tankovej divízie v Prešove. Veliteľom 2. armádneho zboru v Prešove sa stal 1. novembra 1994. Roku 1997 dosiahol prvú generálsku hodnosť. Svoju vojenskú kariéru ukončil vo funkcii zástupcu náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR v Bratislave. Ovláda ruský a anglický jazyk. Ženatý, otec troch detí.

« späť