* 24.11.1967

Narodil sa 24. novembra 1967 v Novom Meste nad Váhom.

Vzdelanie:

 • 1982 – 1986 – Vojenské gymnázium Banská Bystrica
 • 1986 – 1990 – Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov
 • 1999 – 2000 – Akademický kurz Veliteľsko-štábny L. Mikuláš
 • 2000 – Intenzívny kurz anglického jazyka v Trebišove STANAG 1
 • 2003 – Intenzívny kurz anglického jazyka v Prešove STANAG 2
 • 2004 – Intenzívny kurz anglického jazyka v Prešove STANAG 3
 • 2005 – 2006 Kurz Národnej bezpečnosti Liptovský Mikuláš

Vykonávané funkcie:

 • od 1. 2. 2016 – zástupca veliteľa pozemných síl ozbrojených síl SR v Trenčíne
 • 2014 – 2016 – náčelník štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 • 2014 – zástupca veliteľa strategického centra krízového manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 • 2012 – 2013 –  zástupca náčelníka štábu – veliteľ centra riadenia operácií štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 • 2010 – 2011 – náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl SR
 • 2009 – 2010 – náčelník Odboru pre operácie Veliteľstva pozemných síl
 • 2008 – 2009 – zástupca veliteľa 2.mechanizovanej brigády
 • 2006 – 2008 – náčelník štábu 2.mechanizovanej brigády
 •            2005 – vyslaný na plnenie úloh do operácii Iracká sloboda
 • 2003 – 2005 – veliteľ mechanizovaného práporu v Trebišove 1.mechanizovanej brigády
 • 2002 – 2003 – zástupca veliteľa mechanizovaného práporu v Trebišove 1.mechanizovanej brigády
 • 2001 – 2002 – vyslaný na plnenie úloh OSN UNFICYP Cyprus
 • 2000 – 2001 – zástupca veliteľa 1.mechanizovaného práporu 1.mechanizovanej brigády
 • 1996 – 2000 – veliteľ 2.mechanizovaného práporu 21.mechanizovanej brigády
 • 1995 – 1996 – zástupca veliteľa 2. mechanizovaného práporu 21.mechanizovanej brigády
 • 1991 – 1995 – veliteľ 1.mechanizovanej roty 55.mechanizovaného pluku 2.armádneho zboru  
 • 1990 – 1991 – veliteľ 1.motostreleckej čaty 2.motostreleckého práporu 14.motostreleckej divízie Východného vojenského okruhu

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – Stanag 3

« späť